Sanitat gastarà 21 milions d’euros en material sanitari en 2019 després de firmar dos acords marc

291

Actualitat Diària

La Central de Compres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha publicat en la plataforma de contractació de l’Estat la licitació de dos acords marc per a la compra de material sanitari.

Es tracta de l’Acord marc per al subministrament de baratessis de cirurgia i l’Acord marc per al subministrament d’instruments per a endoscòpies i aplicadors de clips.

El primer consta de 36 lots amb una durada de quatre anys i un pressupost màxim de licitació de 9.448.580,24 euros, amb una despesa anual de 2.858.195,52 euros.

El segon acord consta de 34 lots, amb una durada de quatre anys, un pressupost màxim de licitació d’11.594.994,40 euros i una despesa anual de 3.507.485,81 euros.

Tots dos acords, pel seu import, també es publiquen en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Baratessis de cirurgia, instruments per a endoscòpies i aplicadors de clips

Els baratessis són instruments utilitzats en la cirurgia laparoscòpica. En la cirurgia tradicional “oberta”, el cirurgià usa una sola incisió per a entrar a l’abdomen. La cirurgia laparoscòpica usa diverses incisions de 0.5 a 1 cm. Cada incisió es denomina “port”. En cada port s’insereix un instrument tubular conegut com “baratar”. Durant el procediment, a través dels baratessis es passen instruments especialitzats i una cambra especial anomenada laparoscopio.

L’Acord marc per al subministrament de baratessis de cirurgia per a la seva utilització en els centres dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública inclou baratessis de primera entrada, baratessis òptics, amb pilota, amb fulla, etc. S’ha enviat a publicar al DOUE i aquest dilluns es publica en la Plataforma de Contractació de l’Estat. El termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim 24 de maig.

Per part seva, l’Acord marc per a l’adquisició d’instruments per a endoscòpies i aplicadors de clips, també per a la seva utilització en els centres dependents de la Conselleria, inclou material variat per a endoscòpies: pinces, tisores, bosses recull òrgans, i aplicadors de clips per a endocirugía i cirurgia oberta. El termini de presentació d’ofertes per a la seva licitació finalitza el 14 de gener.

Aquests acords marc seleccionaran als proveïdors que compleixin els requisits exigits per a subministrar els productes sanitaris que apareixen detallats en cada licitació. Posteriorment, a aquests proveïdors seleccionats, se’ls sol·licitarà una nova oferta i el que presenti la millor, segons el que s’estableix en els plecs de condicions, serà seleccionat per a subministrar a tots els centres dependents de Sanitat.

Estalvi estimat de més de 580.000 euros

Les economies d’escala s’obtenen comprant majors quantitats en subministrar a tots els centres sanitaris públics. D’aquesta manera, el que pretén la Central de Compres és obtenir el millor producte al millor preu, i la seva extensió a tota la Comunitat Valenciana.

Mitjançant la publicació d’aquests acords marc, se seleccionaran els proveïdors i productes de major qualitat, sobre la base dels requisits exigits en els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars, que regeixen cadascuna de les licitacions, per a posteriorment, amb els proveïdors seleccionats, celebrar un nou contracte i adjudicar a l’oferta més avantatjosa per a l’Administració per a subministrar a tots els centres dependents de la Conselleria.

L’estalvi estimat per a aquests acords marc és de més 580.000. Cal tenir en compte que aquests productes ja es compraven a través de la Central de Compres, per la qual cosa els grans estalvis ja s’han produït en la primera licitació. L’objectiu actual és mantenir aquest estalvi.

Un altre dels objectius és mantenir l’homogeneïtzació dels productes en tots els centres dependents de la Conselleria en tots els departaments de salut de la Comunitat Valenciana. Des de Vinaròs fins a Oriola, passant per la Fe, es puguin utilitzar els mateixos productes, al mateix preu, prevalent per sobre de tot, la qualitat.

A aquests dos acords marc també s’han adherit el consorci Hospital General de València i el Consorci Hospital Provincial de Castelló.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací