La infrafinanciació i la dependència del FLA augmenten el deute valencià un 1,72% en el primer semestre

367

Actualitat Diària

La infrafinanciación que continua patint la Comunitat Valenciana i la seua dependència del Fons de Liquiditat Autonòmic han provocat que el deute cresquera un 1,72% durant el primer semestre de l’any, molt per davall del creixement de l’endeutament d’un 2,47% (7.237 milions d’euros) registrat en el conjunt de les comunitats autònomes.

El Banc d’Espanya ha publicat les dades sobre la variació del deute de les Comunitats Autònomes, en els quals es recullen en valors absoluts les xifres d’endeutament de les diferents comunitats a 30 de juny de 2019.

Ateses aquestes xifres, la Comunitat Valenciana va tancar el primer semestre de l’any amb un volum de deute de 47.894 milions d’euros, 812 milions més (1,72%) dels quals es comptabilitzaven a 31 de desembre de 2018.

Aquest increment respon, principalment, (707 milions d’euros) a la contractació de nous préstecs a curt termini i a les variacions de saldos d’altres instruments formalitzats també a curt termini (pòlisses i confirmings fonamentalment).

Aquestes operacions han permés que la Subdirecció de Tresoreria poguera fer front a les seues necessitats de pagament mentre no es rebien els ingressos corresponents a la liquidació del sistema.

Així, aquests préstecs a curt termini es van cancel·lar al juliol de 2019, mes en què la Comunitat Valenciana va ingressar la liquidació definitiva del sistema de finançament corresponent a 2017.

A més d’aquestes operacions a curt termini, també s’inclouen en l’increment del deute de la Comunitat Valenciana durant el primer semestre de l’any 104 milions rebuts del FLA 2019.

Cal destacar que, del rebut a través del FLA, només suposa un increment de l’endeutament la part que ha servit per a finançar les liquidacions negatives del sistema de finançament o per a finançar dèficit de l’any corresponent al primer semestre.

No obstant això, la part del FLA que ha servit per a atendre venciments de deute a llarg termini i altres valors, no augmenta l’endeutament de la Comunitat Valenciana.

Es manté el pes del deute sobre el PIB

És important assenyalar que, malgrat l’increment de l’endeutament registrat en aquest primer semestre de l’any, les dades publicades pel Banc d’Espanya reflecteixen que el Ràtio Deute/PIB es manté en valors similars als de juny de 2018, el 42,2%.

D’altra banda, si es té en compte l’evolució que han experimentat en aquest mateix semestre la resta de comunitats, es comprova que la Comunitat Valenciana és la cinquena autonomia en la qual menys ha crescut l’endeutament en valors percentuals.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací