Bankia obté un benefici de 205 milions d’euros durant el primer trimestre de 2019, un 10,8% menys

536

Actualitat Diària

Bankia ha obtingut un benefici net atribuït de 205 milions d’euros durant el primer trimestre de 2019, la qual cosa suposa un descens del 10,8% respecte al mateix període de l’any anterior. El resultat del trimestre recull l’impacte de l’aplicació de la nova norma comptable IFRS16 i el menor volum d’ingressos per operacions financeres.

Si es té en compte el negoci purament bancari o core de l’entitat (marge d’interessos més comissions menys despeses), el resultat aconsegueix els 306 milions d’euros, un 0,3% més. Aquesta evolució demostra que està donant fruits el creixent dinamisme comercial del banc, la millora de l’activitat creditícia i les sinergies de costos aconseguides després de la fusió.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha assenyalat que “estem presentant uns beneficis molt positius, que ascendeixen a 205 milions d’euros, i estem molt satisfets perquè al costat d’aquests resultats estem deixant enrere la integració amb BMN”.

“I això es mostra des de diversos punts de vista: el nivell de satisfacció dels nostres clients ha tingut un increment certament notable en aquest primer trimestre; els nivells d’activitat estan agafant un creixent ritme, que es traduiran en resultats en les pròximes dates, i la nostra cartera de crèdits puja en aquest trimestre per primera vegada en els últims anys”, ha ressenyat Goirigolzarri. I ha conclòs: “Crec que són molt bones notícies per als
clients i els accionistes de Bankia”.

Per part seva, el conseller delegat de l’entitat, José Sevilla, ha posat en valor que “aquest primer trimestre de l’any s’ha caracteritzat per una millora de la solvència i per l’impuls de l’activitat comercial, sobretot en els negocis que ens havíem fixat com a objectiu en el Pla Estratègic: l’activitat creditícia, els mitjans de pagament, els fons d’inversió i les assegurances”.

“Però el més important per a nosaltres durant el trimestre ha estat el continu creixement en el nombre de clients”, ha afirmat Sevilla, qui ha precisat que “en els últims dotze mesos estem guanyant més de 137.000 clients”.

“A més, continuem reduint els actius improductius, que durant aquest trimestre han caigut en prop de 500 milions d’euros”, ha apuntat, després de destacar que “també tornem a incrementar la nostra ràtio de capital, en 22 punts bàsics, durant aquest primer trimestre de l’any, la qual cosa ens torna a situar al capdavant dels grans bancs espanyols en termes de solvència”.

Estabilització del marge i despeses contingudes 

Pel costat dels marges, el d’interessos ha registrat un millor comportament i s’ha situat en 502 milions d’euros (-4,2% amb l’efecte d’IFRS16 en els comptes de 2018 i del -4,7% sense aquest efecte), mostrant una tendència d’estabilització en el trimestre. La seva evolució s’explica per la menor aportació de les carteres de renda fixa després de les vendes realitzades en 2018, així com per la millora del marge de clients, és a dir, la diferència entre el cost dels dipòsits i el rendiment dels crèdits, que s’ha elevat al seu nivell màxim dels últims anys i se situa en el 1,60%.

Al costat d’això, les comissions netes sumen 260 milions d’euros durant els tres primers mesos de l’exercici, un 1,2% menys que en el mateix període de l’any passat, a causa de l’eliminació de les comissions als clients de BMN. La resta de les comissions avancen a un ritme del 4,3%.

Per part seva, les comissions per serveis de cobraments i pagaments pugen un 8,3% en taxa interanual. Dins d’aquestes, els ingressos per comissions procedents dels mitjans de pagament s’anoten un creixement del 3,5%.

El marge brut ha aconseguit 813 milions d’euros, un 13% menys que en igual trimestre de l’exercici anterior, mentre que les despeses d’explotació s’han situat en 456 milions d’euros, un 5,6% menys en taxa interanual post IFRS16 (-6% sense aquest efecte), la qual cosa posa de manifest la materialització de les sinergies generades després de la integració amb BMN.

En aquesta línia, les dotacions a provisions s’han reduït un 25,7% en taxa interanual i el cost del risc (volum de provisions sobre crèdit) ha millorat en 9 punts bàsics, fins a situar-se en el 0,14% al tancament de març de 2019. Tot això va portar al fet que el benefici net atribuït se situés en 205 milions d’euros.

Sanejament del balanç

En el primer trimestre, Bankia ha estat capaç de continuar reduint de manera consistent els actius improductius i la taxa de morositat, i també incrementar la cobertura.

Com a conseqüència de les vendes d’actius efectuades i la pròpia reducció orgànica, els riscos dubtosos han caigut en prop de 500 milions (-5,3%). Aquest descens situa el volum de NPA(dubtosos i adjudicats) en 10.428 milions d’euros bruts, reduint la taxa de NPA fins al 7,9% dels riscos totals.

La bona marxa del sanejament del balanç ha fet que el grup hagi aconseguit baixar la taxa de morositat en 250 punts bàsics des de març de 2018, fins a situar-la en el 6,2%.

Aquesta reducció és de 30 punts bàsics en el trimestre. A més, la taxa de cobertura de dubtosos continua avançant i ha tancat el trimestre en el 55%, quatre punts bàsics més.

Líder en solvència

En termes de solvència, Bankia continua consolidant-se com l’entitat líder entre els grans bancs espanyols. Durant el primer trimestre, ha realitzat una emissió de deute subordinat Tier 2 per import de 1.000 milions d’euros i una altra de deute sènior preferred de 500 milions, al mateix temps que ha anunciat l’amortització anticipada de l’anterior emissió de Tier 2.

D’aquesta manera, el banc torna a incrementar la base d’instruments amb capacitat d’absorció de pèrdues de cara a la futura exigència reguladora del MREL.

La ràtio CET1 fully loaded baix criteris reguladors (que inclou les plusvàlues sobiranes latents a valor raonable) s’ha situat en el 12,61%, generant 22 punts bàsics de capital. Per part seva, la ràtio CET1 phase in ha aconseguit en el trimestre el 13,78%, mentre que el capital total arriba fins al 17,51%.

Amb aquests nivells, Bankia té un excés de capital sobre els requeriments mínims de SREP de 453 punts bàsics i un excés a nivell total solvència de 476 punts bàsics.

La important reducció d’actius improductius i l’enfortiment del banc després de la integració de BMN ha portat a l’agència de qualificació Fitch a elevar el ràting a llarg termini de Bankia des de ‘BBB-’ fins a ‘BBB’. A més, S&P Global Ràtings també ha ratificat el ràting a llarg termini de Bankia en ‘BBB’, amb perspectiva estable.

Evolució del negoci: més clients, més crèdit i més recursos gestionats Bankia ha continuat millorant la seva activitat comercial trimestre a trimestre. Així, en els últims 12 mesos, la base de clients ha augmentat en 137.000 persones, un 43% més del que havia crescut un any abans, i ha elevat en 133.000 el nombre de clients amb
els ingressos domiciliats (+40%).

En la concessió de crèdit, la formalització de noves hipoteques ha crescut a un ritme del 14,6% en termes interanuals i s’eleva fins als 728 milions d’euros, mentre que la quota de nova producció a tancament de febrer és del 7,33%. Les hipoteques a tipus fix representen ja el 54,3% del nou crèdit i el 36,5% de les hipoteques signades es concedeix a nous clients.

Bankia continua prestant especial atenció al finançament empresarial. D’aquesta manera, el crèdit a empreses ha avançat en el trimestre un 6,4%, i la quota de nova producció en aquest segment està ja en el 7,53% a tancament de febrer, des del 5,82% de fa un any.

En l’àmbit del crèdit al consum, Bankia manté la seva prudent política de riscos i ha aconseguit aconseguir els 589 milions d’euros de noves formalitzacions fins a març, un 25,8% més. La quota de l’estoc en consum es troba en el 5,61%, un quart de punt més que fa un any.

Com a conseqüència de tot això, creix per primera vegada el saldo de crèdit no dubtós en els últims anys i supera els 106.500 milions (+100 milions). Avança de manera consistent el saldo en consum (+16%), crèdit promotor (+10%) i empreses (+6%) en taxa interanual.

En l’apartat de recursos gestionats, ha destacat l’evolució dels fons d’inversió, que han crescut en 898 milions en el trimestre, fins a 20.012 milions d’euros, un 4,7% més en solo un trimestre. Bankia va ser l’entitat del mercat que més fons va atreure el mes de març. En el conjunt del trimestre, va aconseguir una quota de captacions del 16%, en tant que la quota total es va situar en el 6,63%, 21 punts bàsics més que fa un any.

En fons de pensions també ha elevat un 2% la quantia gestionada, en tant que en dipòsits estrictes de clients ha incrementat el volum un 1,7%. En assegurances, les primes totals de nova producció han crescut un 42%.

Un altre dels segments de més valor afegit en els quals Bankia va posar el seu focus en el Pla Estratègic va ser els mitjans de pagament. En aquest àmbit, la facturació de targetes en comerç ha pujat un 14,1% en l’últim any, en tant que la dels terminals punt de venda ha augmentat un 13%. D’aquesta forma, les quotes de mercat en tots dos negocis creixen a bon ritme i se situen en el 12,2% en el primer cas (+47 punts bàsics en un any) i el 12,5% en el segon (+38 punts bàsics).

Més satisfacció de la clientela, que és cada vegada més digital

Bankia continua fent passos en la seva aposta per la digitalització de l’entitat, la qual cosa s’està traduint que els clients estiguin cada vegada més satisfets amb els nous productes i serveis adaptats a les seves necessitats.

D’aquesta manera, l’índex de satisfacció de clients ha registrat una millora significativa en el trimestre, des dels 86,9 punts registrats al desembre de 2018, fins a 90,1 punts a tancament de març, la qual cosa posa de manifest l’èxit de la integració amb BMN.

Respecte a l’estratègia multicanal, les vendes per canals digitals de Bankia han aconseguit el 23,5% de les vendes totals, mentre que els clients digitals avancen en 586.000 respecte a març de 2018.

A més, prop de 740.000 clients són atesos per un assessor personal a distància a través del servei ‘Connecta amb el teu Expert’, un 22% més que fa un any.

Fets principals del primer trimestre

El 25 de gener, Bankia va reorganitzar la seva estructura per a donar suport a la transformació del banc, va crear quatre direccions generals adjuntes (Financera, Riscos de Crèdit, Persones i Cultura, i Transformació i Estratègia Digital) i va elevar de vuit a dotze el nombre d’integrants del seu Comitè de Direcció.

El 30 de gener, Fitch va elevar un graó el ràting a llarg termini de Bankia a ‘BBB’ (anteriorment ‘BBB-’) i va canviar la perspectiva de l’entitat de positiva a estable.

El 7 de febrer, Bankia va emetre 1.000 milions d’euros en bons subordinats a 10 anys i va reforçar la seva posició de solvència.

El 26 de febrer, el Consell de Bankia va elegir a Eva Castillo Sanz com a consellera independent coordinadora en substitució de Joaquín Ayuso García.

El 18 de març, Bankia va emetre 500 milions d’euros en bons sènior preferred a cinc anys.

El 22 de març, la Junta d’Accionistes va aprovar elevar un 5% el dividend, fins als 357 milions, la qual cosa va suposar l’abonament de 11,576 cèntims d’euro per acció amb càrrec als beneficis de 2018.

El 27 de març, Carlos Egea va renunciar a les seves funcions executives en Bankia després de culminar amb èxit el procés d’integració de BMN, i continuarà formant part del Consell d’Administració de l’entitat com a conseller extern.

El 29 de març, Bankia va anunciar que passava a assumir les despeses hipotecàries en la constitució d’hipoteques, per la qual cosa es convertia en l’única entitat amb un gran nombre de sucursals que comercialitza una hipoteca sense despeses, sense comissions i sense que, a més, exigeixi la contractació de productes addicionals per a beneficiar-se d’aquestes condicions.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací