Nules convoca el procés de selecció per a la cobertura interina d’un lloc de tresorer a l’Ajuntament

301

Actualitat Diària

L’Ajuntament de Nules convoca el procés de selecció per a la cobertura interina del lloc de tresorer i constitució d’una borsa de treball de tècnics A1 de l’àrea d’Intervenció-Tresoreria.

El termini per a presentar les sol·licituds és de deu dies naturals des de la publicació de les bases del Butlletí Oficial de la Província (BOP) de data 20 de juliol de 2019; per tant, els interessats poden presentar la instància corresponent fins al pròxim divendres 2 d’agost.

“L’objectiu d’aquesta convocatòria és la selecció de personal pel sistema de concurs oposició lliure per a cobrir interinament aquest lloc de treball. De fet és necessària i urgent la provisió d’aquesta plaça ja que no ha sigut possible la seua provisió mitjançant personal funcionari de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional”, explica el regidor de Personal y alcalde de Nules, David García.

No obstant això, les persones aspirants que superen el procés de selecció passaran a formar part d’una borsa de treball respectant l’ordre de puntuació final obtinguda.

El procés de selecció es durà a terme mitjançant el sistema concurs oposició lliure i constarà d’una primera fase d’oposició amb una prova de coneixements teòrics i una altra de pràctics; i d’una segona fase de concurs amb la valoració de mèrits i entrevista personal.

Les bases estan disponibles a la web municipal www.nules.es, en la seu electrònica i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Nules.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací