Llum verda a la remodelació del Parc de la Panderola i a les obres del poliesportiu Pablo Herrera del Grau

404

Les obres del Parc tenen un sobrecost de 57.440 euros i no afecten el seu finançament de fons Edusi

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Castelló ha donat llum verda a la remodelació ‘modificada’ del Parc de la Panderola del Grau de Castelló, que tindrà un sobrecost de 57.440 euros, a penes un 3,9% sobre el projecte original. El modificat no posa en perill el seu finançament de Fons Edusi. També s’han adjudicat les obres del Poliesportiu Pablo Herrera que començaran abans de final d’any.

Esperanza Molina/ Actualitat Diària

Tal com havia avançat el portaveu de l’equip de Govern, Rafa Simó, regidor d’Urbanisme, la Junta de govern de hui ha aprovat el modificat del projecte de remodelació del Parc de la Panderola del Grau.

Aquest modificat suposa un sobrecost de 57.440 euros, a penes un 3,9% sobre el cost inicial del projecte establit entorn d’un milió i mig d’euros.

El document que autoritza la modificació al·ludeix a l’informe tècnic en el qual s’al·ludia a l’existència d’arrels superficials d’arbres d’obligada conservació, que és necessari respectar; així com a la comprovació que la coberta de la séquia El *Fil, que discorre per davall del parc, està molt més prop de la superfície en el perímetre de voreres que conflueix amb els carrers Canaris i Balears.

Totes dues circumstàncies han obligat a redissenyar el parc quant a la seua distribució inicial. En el primer cas, el de les arrels dels arbres, la modificació passa per preservar les arrels en parterres de superfície, ja que no és possible enterrar-les; quant a la séquia del Fil, també afecta al disseny perquè no permet el traçat de serveis i canalitzacions anteriorment previstes.

En aquest sentit, es modifiquen alguns dels materials inicialment pensats; es reubiquen zones de recollides d’aigües pluvials i s’optimitzen les canalitzacions disposaran de serveis individualitzats per a cada edifici del parc.

“Per això, es dissenya una nova xarxa de polietilé íntegrament, que seguint els criteris utilitzats en altres zones de la ciutat, independitza els diferents serveis de proveïment, i s’independitza a més el manteniment i control d’aquests, perquè la fallada d’un no incidisca en el funcionament dels restants. Així, es dissenya un ramal individual per a cadascuna de les edificacions existents en l’àmbit del projecte (edifici de Colombaires i Centre 3a Edat), un altre per a les fonts públiques i les casetes de serveis i un altre per a la font ornamental.

Per a tot això es requerirà disposar una bateria de comptadors després de la connexió a la xarxa general, que independitze cadascun dels citats ramals. Aquests comptadors, juntament amb el seu valvulería, se situaran a l’interior d’una arqueta enterrada”

Segons ha indicat Rafa Simó, en tractar-se d’un projecte finançat amb Fons Europeus Edusi, s’ha actuat amb molta prudència i s’ha optat per un modificat que respecte tots dos elements sense grans alteracions.

El projecte ha sigut elaborat i supervisat pels serveis tècnics, contrastat amb l’empresa que realitza les obres, l’UTE (Unió Temporal d’Empreses) ‘Panderola del Grau’, formada per als empreses Vivers Centre Verd SA, Telecso SL i Juan José Sánchez López SA- Jujosa, i aprovat per la Junta de Govern. Les obres es reiniciaran la setmana que ve.

Remodelació del Pavelló Pablo Herrera

Així mateix, la Junta de Govern ha adjudicat hui a l’empresa ‘Omega Enginya Obres i Serveis, SL’, el contracte d’obres incloses en el projecte de rehabilitació de la coberta i substitució del paviment esportiu en el pavelló Pablo Herrera del Grau de Castelló.

Les obres, pressupostades en el seu moment en 380.000 euros, se centren en la remodelació de la coberta i el paviment de l’edifici.

Encara que l’objectiu inicial era la de poder iniciar les obres aprofitant els mesos d’estiu, finalment no va ser possible.

Això va ser degut al nombre d’ofertes que es van presentar, que va haver d’estudiar al detall, sobretot, reconeixia el regidor, perquè s’havien presentat algunes ‘baixes temeràries’.

Es considera una baixa temerària la proposta que una rebaixa tan considerablement el tipus d’eixida de la licitació, que, de no estar molt justificada en el projecte podria posar en perill les obres, ja que podria no poder arribar a complir-se.

Una vegada estudiades totes les propostes, l’Ajuntament ha optat per concedir les obres a l’empresa ‘Omega Enginya Obres i Serveis, SL’ que farà els treballs amb un cost de 320.000 euros.

Sense terminis per a l’edifici d’Oncologia del Provincial

D’altra banda, el portaveu de l’equip de Govern, Rafa Simó, ha indicat, que la llicència per a l’edifici d’Oncologia de l’Hospital Provincial segueix en l’aire, perquè no s’ha presenteu la documentació exigida pels tècnics municipals.

L’entitat municipal va comunicar la falta d’aquesta documentació a la Diputació el mes de febrer, i espera que l’òrgan provincial solucione al més prompte possible el problema.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací