La lluita contra l’atur, la reidustralització i la internacionalització, reptes d’Economia

432

Actualitat Diària

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que “la Conselleria d’Economia Sostenible impulsarà mesures de descarbonització de l’economia, juntament amb la reindustrialització, la innovació i digitalització en les empreses, i fórmules empresarials d’Economia Social com el cooperativisme, per avançar cap a un model productiu sostenible”.

També ha anunciat mesures per garantir el treball decent i lluitar contra la desocupació, i ha subratllat “l’aposta per un comerç capaç de conciliar el creixement econòmic amb la protecció al medi ambient”.

Climent ha detallat a Les Corts les principals línies d’actuació del seu departament durant aquesta legislatura. “El Consell continuarà un projecte iniciat l’anterior legislatura per assentar les bases del canvi de model productiu des del coneixement, el benestar, i la cohesió social, amb una aposta decidida per l´econovida, una economia on les persones i el territori estan en el centre de totes les decisions”, ha manifestat el conseller.

Política en matèria laboral

Climent ha explicat la intenció d’avançar cap a un model de relacions laborals que revertisca el procés de precarització i temporalitat, i que garantisca treballs de qualitat, salaris dignes i una reducció de l’escletxa salarial.

El conseller ha anunciat l’aprovació d’un Pla de Garantia Social i Ocupació Digna per lluitar contra el frau en els contractes temporals, l’abús de la contractació a temps parcial, la desigualtat de salaris en les treballadores, l’economia submergida, l’abús de falsos becaris i la sinistralitat laboral. També la creació de l’Observatori Valencià del Treball Decent, per fer un seguiment permanent del mercat de treball.

Climent ha destacat que “cal baixar l’atur per sota del 10 per cent, utilitzant tots els recursos disponibles”. En aquest sentit, ha anunciat una llei per regular el Sistema Valencià d’Ocupació, el propi Sevei Valencià Públic d’Ocupació i el marc d’ordenació de les polítiques actives d’ocupació.

A més, Labora ha iniciat un procés integral d’avaluació de l’impacte de les polítiques actives d’ocupació per augmentar l’impacte de les actuacions i estar en permanent contacte amb les necessitats de les empreses, es van a accelerar les principals palanques d’aquestes polítiques actives (AvalemJoves , Avalem Territori i Avalem Experiència), i es va a abordar el problema de la desocupació des d’una perspectiva territorial, augmentant les mesures que fomenten l’ocupació en els municipis, amb el suport als pactes territorials d’ocupació.

El conseller ha manifestat que també proposarà l’obertura d’un diàleg participat amb la ciutadania i els agents socials i econòmics per concretar propostes i línies d’actuació, així com l’impuls a la Formació Professional de les persones desocupades, incrementant l’oferta formativa especialment en els sectors emergents i amb major grau d’inserció laboral.

En matèria de seguretat, durant la X Legislatura continuarà el desenvolupament de l’Estratègia Valenciana de Seguretat, Salut i Benestar Laboral 2017-2020, a través dels plans d’acció anuals.

Política Industrial

El conseller ha reiterat l’aposta per una política industrial i energètica que ha de tindre el coneixement, la innovació i la internacionalització com a elements per millorar la competitivitat. Per a això es desplegarà el Pla Estratègic de la Indústria Valenciana (PEIV), amb l’objectiu final que la indústria aconseguisca representar més del 20 per cent de la producció total.

Es van a desenvolupar tots els instruments de la Llei de Gestió, Promoció i Modernització de les Àrees Industrials, aprovada al juny de 2018. Climent ha explicat que s’aprovarà un decret per a la creació del Registre Autonòmic d’aquestes entitats, la regulació per a la classificació de les àrees industrials i els enclavaments tecnològics i per a la declaració de les marques de qualitat ‘Municipi Logístic’ i ‘Municipi Industrial Estratègic’.

Així mateix, es va a continuar amb el Pla de Millora i Modernització de Polígons Industrials, amb el Pla d’Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial i amb la comercialització dels Parcs Empresarials de la Generalitat, entre ells Parc Sagunt, amb preus competitius i condicions atractives per a la instal·lació d’empreses.

Climent també ha anunciat que s’està analitzant quin serà el model més eficient de gestió de prestació del servei de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), amb l’objectiu de retornar el servei a la gestió pública directa, sota la premissa de prestar el millor servei possible i amb el menor cost possible.

Política Energètica

La Conselleria d’Economia, seguint el Pla d’Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020, aprovat en l’anterior legislatura, continuarà impulsant la transició energètica cap a la descarbonització, apostant per l’economia circular, l’eficiència energètica i el foment de les energies renovables i l’autoconsum.

Entre d’altres objectius es pretén que en 2030 les emissions de gasos d’efecte hivernacle s’hagin reduït un 40 per cent, que almenys el 32 per cent del consum final brut d’energia procedisca d’energies renovables, i incrementar l’eficiència energètica en almenys el 32,5 per cent.

Per aconseguir aquests objectius, Climent ha anunciat una bateria de mesures: noves línies d’ajudes per facilitar comunitats energètiques locals amb participació ciutadana, d’institucions i pimes, un Pla d’Impuls a la cogeneració amb horitzó 2030 per donar suport a la cogeneració en la indústria, una nova línia d’ajudes en 2020 dirigida als ajuntaments per a la generació d’energia fotovoltaica o energies microeóliques als parcs empresarials, i agilitzar l’autorització de les instal·lacions energètiques en tramitació, la qual cosa suposarà un impuls a les plantes fotovoltaiques, per tal d´aconseguir multiplicar per 20 la potència actual instal·lada en energia solar fotovoltaica per a l’any 2030.

També ha explicat que s’està treballant en la revisió del Pla Eòlic per multiplicar per 3,5 la potència instal·lada d’aquesta energia en 2030.

El conseller ha emfatitzat l’aposta per l’autoconsum: s’incrementarà l’esforç en les ajudes per a projectes d’autoconsum basats en energies renovables, i s’elaborarà una nova regulació autonòmica d’autoconsum, després del Reial Decret Llei d’octubre de 2018 del Govern d’Espanya, que acaba amb les barreres a aquest tipus d’energia.

Climent també ha anunciat la posada en marxa de l’Agència Valenciana de l’Energia per impulsar la transició energètica i un Pla de micromesures contra la pobresa energètica per pal·liar i reduir la pobresa energètica a la Comunitat.

Internacionalització

El conseller ha manifestat que la “internacionalització té una dimensió essencial per consolidar el model productiu que estem impulsant, i per això, apostem per aconseguir que cada vegada més empreses inicien el repte de la internacionalització dels seus productes, serveis, i processos productius”.

Climent ha explicat que les empreses “tindran tot el suport possible”: es reforçarà el Pla Estratègic de Promoció Exterior de la Comunitat Valenciana, el Programa Global d’Internacionalització, en col·laboració amb ajuntaments, Agències de Desenvolupament Local, cambres de comerç i l’ICEX, es consolidarà la Xarxa Exterior d’Ivace Internacional, que ja ofereix suport a 35 mercats, i es van a seguir les premisses marcades en la Llei d’acceleració d’inversió a projectes Prioritaris, potenciant el punt d’acceleració d’inversió per atraure projectes d’interès per al nostre territori que aportin ocupació i valor afegit de caràcter social i ambiental.

El conseller ha informat de la creació d’un grup de treball i una comissió per fer el seguiment dels processos de negociació i anàlisi de l’impacte dels acords de comerç internacional sobre els diferents sectors productius de la Comunitat Valenciana.

Innovació i digitalització

Climent ha explicat que “la innovació i la digitalització de les empreses és un camí necessari per créixer i per incrementar la seua competitivitat”. En aquest sentit, la Conselleria d’Economia continuarà el Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació Empresarial, posant el focus en la investigació industrial, l’eco-innovació, l’emprenedoria de base tecnològica i la digitalització empresarial, a través del Pla Agenda Indústria 4.0 posat en marxa el 2017.

El conseller ha explicat també que es fomentarà la conformació d’un clúster HUB4.0 per a la interconnexió dels sectors i plataformes existents, per tal de permetre la circulació i l’intercanvi de bones pràctiques, i aportar noves oportunitats de negoci.

Emprenedoria, Economia Social i Cooperativisme

El conseller ha qualificat d'”estratègic” el suport a l’Economia Social i l’Emprenedoria, com “motors de desenvolupament econòmic i de creació d’ocupació”.

Climent ha explicat que, durant els propers anys, es desenvoluparan les accions previstes en el Pla Estratègic del Emprenedoria de la Comunitat Valenciana 2019-2020, gràcies al qual es posarà en marxa una plataforma integral composta pel Portal de l’Emprenedoria i el Canal d’Accés únic, on es recollirà la informació relativa a l’assessorament i suport a les persones emprenedores.

A més, el conseller s’ha compromès a facilitar en temps i forma els procediments admininistratius per a la creació d’empreses, mitjançant la introducció de sistemes telemàtics.

En l’àmbit de l’Economia Social, Climent ha anunciat un II Pla Biennal de Cooperativisme per al període 2020-2021, després de l’èxit del pla 2018-2019, en què es contemplarà l’extensió del cooperativisme a altres sectors de l’economia social, de l’economia col·laborativa i l’emprenedoria, mesures que garantisquen la seua preservació, amb plans de relleu generacional i assessorament per a la transmissió empresarial, i fins i tot fórmules per promoure el cooperativisme com a oportunitat perquè els treballadors poden recuperar empreses en situació de fallida.

D’altra banda, es desenvoluparà el reglament de la Llei per al foment de la responsabilitat social a les empreses ia les Adminstraciones, aprovada el 2018.

Comerç

Climent ha subratllat l’aposta pel comerç de proximitat, format per persones autònomes, emprenedors i pimes, intensiu en treball i que contribueix al manteniment dels centres urbans i a fixar la població.

Per això, un dels eixos principals serà l’aposta per l’estratègia digital del comerç de proximitat, mitjançant el Pla d’Impuls a la Transformació del Xicotet Comerç i l’Artesania, que inclou ajudes, formació i assessorament, amb l’objectiu d’accelerar la seua transformació digital i difondre els avantatges del comerç electrònic. En aquest àmbit un altre dels aspectes prioritaris serà dinamitzar el comerç rural, fomentant la iniciativa empresarial i el xicotet comerç en aquestes poblacions.

A més, el conseller ha anunciat que, en els pròxims mesos, es produirà l’aprovació definitiva del Pla d’Acció Territorial Sectorial del Comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova), i una nova Llei de Comerç Sostenible, que haurà de regularitzar, aclarir i harmonitzar les normes amb rang de llei vigents.

Segons Climent, “aquesta llei pretén promoure el comerç com a activitat econòmica sostenible, creadora d’ocupació estable, i capaç de conciliar el creixement econòmic amb la protecció al medi ambient.

El conseller també es destacat la importància de les fires comercials com “institucions per impulsar l’economia valenciana”. Ha recordat que durant la passada legislatura es va procedir a iniciar el procés de reestructuració que ha suposat l’assumpció del deute per part de la Generalitat, i que gràcies a això, “IFA ja està posada en valor”.

En el cas de Fira València, s’està tramitant per part de la Conselleria d’Hisenda l’assumpció del deute. Quan això passe, “el model a impulsar és clar: control públic i operadors privats. Tindrem un operador per esdeveniments rellevants i un altre per a la resta de fires”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací