La AVI i l’IVF concediran fins a 35 milions en préstecs bonificats per a finançar projectes d’I+D+i

282

Actualitat Diària

El Institut Valencià de Finances (IVF) i la AgènciaValenciana de la Innovació (AVI) han posat des d’aquest dimecres a la disposició de pimes i grans empreses de la Comunitat Valenciana una línia de crèdit bonificada de fins a 35 milions d’euros per a finançar tant projectes d’I+D+i com d’inversió.

La convocatòria dissenyada conjuntament per totes dues entitats es finança mitjançant la línia de “suport a projectes d’innovació per mitjà d’instruments financers” de la AVI, de la qual s’han transferit 3,65 milions a l’IVF per a la bonificació dels préstecs.

Aquest nou instrument financer contempla, a més, la possibilitat d’aplicar un tram no reemborsable, que pot arribar a aconseguir el 15,7% del capital principal, depenent de la qualificació creditícia i de les garanties aportades.

En concret, podran optar a la línia IVF & AVIRecerca i desenvolupament aquelles iniciatives empresarials que ofereixin solucions als reptes identificats pels comitès estratègics especialitzats de la Agència o bé que tinguin per objecte portar al mercat innovacions donades suport prèviament per la AVI o per qualsevol altre organisme públic, nacional o internacional, en el marc de les seves convocatòries d’I+D+i.

D’aquesta manera, la Agència Valenciana de la Innovació pretén donar continuïtat al suport ofert a través dels seus programes d’ajuda i facilitar també l’accés al finançament de les empreses beneficiàries amb la finalitat que disposin del múscul necessari per a dur a terme amb èxit els nous desenvolupaments i, a més, impulsar la seva comercialització.

Per a garantir la idoneïtat tècnica dels projectes, la AVI analitzarà cadascuna de les sol·licituds i emetrà un informe de valoració. A més, serà l’encarregada d’identificar les despeses elegibles, és a dir, aquells susceptibles de ser finançats en el tram no reemborsable.

Les entitats interessades poden sol·licitar des d’aquest dimecres. 10 d’abril, aquests crèdits bonificats a través de la pàgina web préstamos.ivf.es i en el termini de 72 hores tindran una resposta sobre si l’operació és susceptible de ser finançada o no.

L’import d’aquestes operacions pot oscil·lar entre els 50.000 euros i els cinc milions, amb un termini per a la seva devolució de els cinc i deu anys, i amb fins a dos de manca. L’IVF no aplicarà ni comissions d’obertura ni de cancel·lació en aquestes operacions.

Els tipus aplicables a aquestes operacions d’aquesta línia parteixen des d’un diferencial sobre l’Euribor de 0,20% fins al 1,45%, depenent de l’actiu de les empreses, els terminis i les garanties. Sobre aquest percentatge variable l’IVF aplica una prima promocional negativa del 3,75%, que permet generar un tram no reemborsable del capital invertit al final de l’operació.

És important assenyalar que les operacions formalitzades en el marc d’aquesta línia, per regla general, no estaran subjectes al reglament de la Comissió Europea pel qual es regulen els minimis, sinó que ho estaran al d’Exempció.

La línia IVF & AVI – Innovació i desenvolupament s’enquadra en un nou paquet de productes financers que el banc promocional de la Generalitat ha posat en marxa per a injectar liquiditat en pimes, grans empreses, projectes de recerca, iniciatives que incideixin en el desenvolupament sostenible de l’activitat econòmica i fins i tot necessitats de circulant vinculades a l’expansió i creixement de les empreses.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací