IVC convoca les ajudes de l’àrea de Música i la selecció de projectes d’investigació en l’àmbit de la dansa

336

Actualitat Diària

L’Institut Valencià de Cultura publica en el DOGV les convocatòries d’ajudes de l’àrea de Música i Cultura Popular amb un pressupost total entre les tres de 935.000 euros.

Es convoquen tres subvencions diferents: la destinada al foment d’activitats musicals, la d’adquisició d’instruments musicals per part de les societats musicals, i la orientada a la producció i edició discogràfica.

Les principals novetats de les ajudes són que només es poden presentar per via telemàtica per a facilitar tots els tràmits i que s’han preparat uns models específics per a la presentació de la documentació, de manera que es facilite al màxim el procediment als sol·licitants.

El termini de presentació de les sol·licituds per a les tres convocatòries serà de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria, per tant, finalitzarà el 27 de juny de 2019. Les sol·licituds poden presentar-se exclusivament per via telemàtica i les bases de la convocatòria i els formularis de sol·licitud i models normalitzats poden descarregar-se en el web de l’IVC: http://ivc.gva.es.

Foment d’activitats musicals

L’ajuda al foment d’activitats musicals és la subvenció que compta amb més dotació pressupostària, amb 650.000 euros, i s’ha incrementat en 50.000 euros respecte a la convocatòria anterior.

Aquestes ajudes són per a l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical.

L’import total de 650.000 euros es distribuirà entre les diferents modalitats. Per a l’organització i realització de festivals i projectes musicals de caràcter singular, en l’àmbit competencial de la Generalitat, es destinarà un màxim de 315.000 euros. Per a l’organització i realització de cursos de perfeccionament musical i de concursos es destinen un màxim de 135.000 euros. Per a la realització de gires fora de la Comunitat Valenciana i projectes de producció musical, en l’àmbit competencial de la Generalitat, es destinaran un màxim de 200.000 euros. El màxim d’ajuda obtinguda per cada projecte no podrà superar els 15.000 euros.

Adquisició i millora d’instruments musicals

Pel que fa a l’ajuda per a l’adquisició d’instruments musicals, la subvenció ascendeix als 215.000 euros en total i poden accedir-hi les societats musicals sense ànim de lucre adherides a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per tal de renovar els instruments musicals dels seus socis, amb ajudes que arriben al 50 % de l’import. L’import màxim individual no podrà superar els 10.000 euros.

Ajudes a la producció discogràfica

Les ajudes a la producció discogràfica sumen un total de 70.000 euros i estan destinades als projectes presentats per les empreses discogràfiques o els professionals de la música per a projectes de producció i edició que continguen obres de compositors valencians o interpretats per músics valencians. L’import màxim individual no podrà superar el 50 % del cost total del projecte de producció i edició discogràfica presentat.

L’Institut Valencià de Cultura convoca la selecció de projectes d’investigació en l’àmbit de la dansa contemporània, arts del moviment i arts en viu

Se seleccionaran dos projectes d’investigació que caldrà desenvolupar en un màxim de sis mesos

L’Institut Valencià de Cultura convoca el procés de selecció de dos projectes d’investigació en l’àmbit de la dansa contemporània, les arts del moviment i les arts en viu, que caldrà desenvolupar al llarg d’un màxim de sis mesos, entre novembre de 2019 i abril de 2020. La convocatòria es podrà trobar en el web de l’IVC (www.ivc.gva.es).

Els projectes es desenvoluparan en l’Espai La Granja, un espai que té com a objectiu convertir-se en un centre especialitzat en la investigació i el desenvolupament de la dansa contemporània i arts del moviment, enteses com un contenidor ampli on caben llenguatges i formats transversals que tenen el cos i el moviment com a epicentre de les anomenades arts en viu.

La convocatòria va adreçada a creadors i creadores que desenvolupen normalment el seu treball en el territori valencià i que vulguen iniciar processos d’investigació, a títol personal o de manera col·laborativa. No va dirigida a propostes de companyies de dansa o d’arts escèniques.

Amb la finalitat de protegir i valorar el procés d’investigació per damunt de la consecució d’un producte com a única finalitat, l’IVC ofereix a més d’un equip humà còmplice en el procés: l’espai de treball de La Granja de Burjassot; la contractació artística laboral de fins a tres ballarins/intèrprets, que serien els coreògrafs creadors del procés; l’acompanyament tècnic i de producció del procés, en què l’IVC assumiria els costos generats; l’acompanyament en la documentació del procés així com la seua comunicació pública i amb altres centres semblants, per tal d’establir col·laboracions; i la presentació dels projectes, en el format que es considere adequat d’acord amb les característiques de la investigació en el marc del festival Dansa València 2020.

La presentació de les sol·licituds es podrà fer de manera digital entre el 3 de juny i l’1 de juliol en www.ivc.gva.es, i al llarg del mes de juliol es donaran a conéixer els projectes seleccionats.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací