Cultura convoca les ajudes econòmiques per a millorar les infraestructures dels museus

400

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts per la Generalitat Valenciana: 215.000 euros per a activitats de dinamització de museus i col·leccions museogràfiques i 422.000 euros per a millores en l’equipament i conservació de les instal·lacions.

Podran accedir a aquestes ajudes els titulars dels museus i col·leccions museogràfiques permanents reconeguts per la Generalitat Valenciana i els ajuntaments, entitats locals, fundacions i associacions sense ànim de lucre titulars de béns mobles inclosos en l’Inventari general del patrimoni cultural valencià.

En la convocatòria de dinamització dels museus seran subvencionables aquelles activitats o projectes que contribuïsquen a conéixer, promoure i difondre els fons dels museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus. La quantia màxima que poden percebre les entitats que, si escau, resulten beneficiades per l’atorgament de la subvenció no podrà superar en cap cas el 80 % del pressupost total de l’activitat, i l’import màxim per beneficiari serà de 6.000 euros.

Pel que fa a la millora de les infraestructures, seran subvencionables les actuacions que contribuïsquen a la modernització, conservació, equipament i adequació de les instal·lacions per a millorar les condicions expositives, de seguretat, d’emmagatzematge i de restauració del patrimoni moble depositat en els museus i col·leccions museogràfiques inclosos en el Sistema Valencià de Museus. Aquesta ajuda no podrà excedir els 10.000 euros per beneficiari ni superar l’import concedit el 80 % de l’import total del projecte.

En les dues convocatòries queden excloses les activitats i projectes cofinançats per la Generalitat o algun dels seus ens públics, les promogudes o organitzades per beneficiaris de subvencions nominatives de la Generalitat Valenciana i aquelles activitats el contingut de les quals estiga clarament previst en altres convocatòries de la Generalitat Valenciana.

Tant les activitats de dinamització com les obres de millora dels edificis s’han hagut de realitzar entre el dia 1 de gener i el 10 de novembre de 2019, els dos inclosos, per a optar a aquestes ajudes.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací