El pressupost de Castelló per a 2019 destina més de 20 milions d’euros a promoure la igualtat de dones i homes 

197

Les mesures passen per la recollida de dades, la formació i les decisions transversals

L’Ajuntament de Castelló destinarà més de 20 milions d’euros del seu pressupost de 2019 a promoure la igualtat entre homes i dones. Un impacte de gènere que es tradueix en accions directes i indirectes, i que enguany incorpora en la seua gestió al Patronat d’Esports. Aquesta partida està repartida entre els diferents departaments i activitats que es qualifiquen ‘en funció de gènere’ per la seua relació directa o indirecta en temes d’igualtat. Els temes fonamentals són: la recollida de dades, identificació de problemes, i projeccions concretes en funció d’aqueixes estadístiques.

Actualitat Diària

Promoure la igualtat entre homes i dones forma part de l’objectiu del Pla d’Igualtat de Gènere, que va començar a gestar-se a l’Ajuntament de Castelló en 2016.

Un Pla que es desenvolupa progressivament des de llavors i que comptarà per a 2019 amb un pressupost de més de 20,2 milions d’euros. La xifra, en si, pot semblar desproporcionada per a alguns o mínima i insuficient per a uns altres. Encara que el veritablement important no està en la quantitat, sinó en el que es faça amb ella; i el fonamental tampoc està en el nom i no es pot reduir a una explicació simplista.

Per als qui puguen pensar que una gestió ‘de gènere’ suposa únicament organitzar actes exclusivament per a dones, 20 milions d’euros són, sens dubte, una partida desmesurada per a un pressupost global de quasi 182 milions d’euros.

Per això cal explicar que, en termes reals això no és així. S’inclouen en aquest capítol totes les activitats municipals que, de forma directa o indirecta, afecten dones i, en la majoria d’ocasions, beneficien per igual a dones i a homes.

Vist així és important comentar també que, com indica el Pla d’Igualtat, resulta tremendament difícil poder indicar en quina situació es troben realment les dones i els homes, tant quant al personal municipal com als serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament, si no s’extrauen les dades que els identifiquen.

Poder establir en quina mesura les gestions, les normes, els horaris, la distribució de treball, els serveis que ofereix una institució com l’Ajuntament afecten dones o a homes, és tan important com poder quantificar l’edat dels ciutadans que necessiten tals o quals serveis, la seua procedència o el seu nivell cultural. Tot això proporciona les dades que després serviran per a la presa de decisions o la projecció d’activitats.

Serveix per a saber si s’han de generar més oportunitats d’ocupació, oci, apoderament, ajudes, subvencions o formació a cada sector de la població, en segons quina zona o en quin moment. I també, per a poder conéixer el grau d’igualtat real entre homes i dones.

L’Informe del Servei d’Igualtat de l’Ajuntament de Castelló parteix de la necessitat d’és necessari conéixer les dades i per a això s’ha implantat una aplicació per a conéixer-los, que encara no està aplicada a tots els departaments.

Amb la informació recollida es coneix la realitat, i s’estableixen les intervencions directes o indirectes que es duen a terme. Hi ha intervencions de gènere que no tenen quantificació econòmica, unes altres que si disposen de partides pressupostàries. L’informe del departament d’Igualtat per al 2019 determina 79 intervencions directes, 10 d’elles sense assignació econòmica i la resta per valor de 3,6 milions d’euros. i indirectes, de 16,5 milions. Enguany s’ha incorporat el Patronat d’Esports. També hi ha intervencions que no suposen cap despesa concreta.

Per capítols pressupostaris, en el de Personal es troba l’es identifica la major quantitat d’impacte directe en gènere, deguts fonamentalment als contractes que realitza l’Agència de Desenvolupament Social. En 2019 s’incorpora també el Negociat de Nòmines i Seguretat Social.

Hi ha diferents tipus d’intervencions: la formació, la informació, però també altres activitats, entre elles, la deconstrucció de gèneres per a construir una nova identitat d’igualtat. En aquesta situació es troba, el departament de Bombers (Sepeis), que s’incorpora per primera vegada al procés. En el departament de Bombers l’enfocament de gèneres planteja tallers destinats a treballar el ‘model de masculinitat’ per a fomentar la igualtat i que s’òbriga l’accés de dones al cos.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací