Més de 300 persones presenten sol·licitud per a les proves de la borsa de conserges d’Almassora

454

De les 304 sol·licituds, nou han quedat fora del procés per incompliment dels requisits

Actualitat Diària

Més de 300 persones han presentat la seua sol·licitud per a presentar-se a les proves de la borsa de conserges de l’Ajuntament d’Almassora. El llistat de candidatures excloses i admeses està exposat durant tota la setmana en el tauler d’anuncis municipal i en la web www.almassora.es perquè les persones interessades formulen les al·legacions pertinents. De les 304 sol·licituds, nou han quedat fora del procés per incompliment dels requisits.

Una vegada finalitzat el termini per a presentar recurs, la resolució s’elevarà a definitiva i determinarà la composició del tribunal qualificador, lloc, data i hora d’inici de la fase d’oposició. Aquest procés ve regulat en les bases generals de la formació de borses de treball i consta de tres fases eliminatòries: prova d’oposició, fase de concurs i entrevista.

La primera consistirà en un exercici amb 20 preguntes tipus test a contestar en un temps màxim d’una hora. En la fase de concurs computarà com a mèrit puntuable titulacions acadèmiques, experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, cursos de formació i perfeccionament, coneixement del valencià i coneixement de llengües estrangeres.

El temari de l’examen figura en l’annex de la convocatòria i inclou: el municipi, òrgans de govern i administració, l’acte administratiu, coneixement de carrers i principals edificis públics, presentació de sol·licituds i registres administratius, ús no sexista del llenguatge, custòdia de màquines, control d’accessos, condicions de treball i salut i concepte de risc laboral.

Entre les funcions del lloc destaca custodiar el mobiliari, comunicar incidències de desperfectes, vigilar a les empreses que operen en l’edifici, l’obertura i tancament del local així com el control d’accessos, rebre i distribuir els documents, realitzar trasllats de material i manejar fotocopiadores. La jornada dependrà del servei al qual s’adscriguen per a realitzar les corresponents funcions.

“A més d’oferir un lloc estable i unes condicions laborals òptimes, la creació de la borsa d’ocupació ens garantirà la cobertura de les places necessàries per a atendre tots els edificis municipals i a la ciutadania que els utilitza”, segons el regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco. Aquesta part incideix que “des de l’Administració hem de contribuir també a reduir les xifres de l’atur, com mostren els mil aturats menys que tenim en l’actualitat enfront de les dades de 2015”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací