Agricultura publica la llei autonòmica que actualitza la normativa vigent sobre estructures agràries

509

Actualitat Diària

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la Llei d’Estructures Agràries, el principal objectiu de les quals és establir un nou marc general que impulse la millora de les estructures agràries en la Comunitat Valenciana.

Per a això, integra la normativa preexistent, tant autonòmica com estatal, actualitza i desenvolupa aspectes no contemplats en les lleis en vigor, i introdueix innovacions mitjançant nous instruments per a impulsar i millora i el canvi estructural del camp valencià.

La llei, que pot consultar-se íntegrament (consultar ací) defineix el sòl agrícola infrautilitzat amb l’objectiu de poder inventariar la magnitud del problema de les parcel·les abandonades i fer un seguiment d’aquestes. Es crea la figura d’agent dinamitzador, com a persona que impulsarà tècnicament la gestió del territori.

Ofereix eines de planificació i informació per a les polítiques agràries, i en general per a tots els agents del sector, tals com els mapes agronòmics. Es crea una xarxa d’oficines gestores de terres, que consolida i recolça les experiències de bancs de terres existents i preveu la constitució de la xarxa de terres que contribuirà a connectar l’oferta i la demanda de parcel·les agràries i a la mobilitat del sòl.

Així ajudarà a mobilitzar parcell.les a favor d’agricultors i agricultores professionals i de Iniciatives de Gestió en Comú (IGC), una nova figura que es crea amb la llei. Es plantegen, així mateix, mesures de suport públic a la reestructuració parcel·lària amb suport del Consell i s’introdueixen incentius fiscals a l’adquisició i a l’arrendament de finques rústiques.

Un sector estratègic amb febleses estructurals

La llei afavoreix la promoció de l’adaptació i millora dels regadius i mesures que fomenten l’ús racional i eficient de l’aigua; incorpora les obres amb objectius ambientals en relació a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic i considera la promoció de les energies renovables i les intervencions per a connectar el medi rural amb la societat de la informació i la comunicació.

En definitiva, la nova Llei d’Estructures Agràries senta les bases per a un necessari canvi estructural de l’agricultura valenciana, un sector estratègic afligit de febleses estructurals, tals com l’elevat minifundisme, la dispersió parcel·lària, l’excessiva rellevància de l’agricultura a temps parcial, l’envelliment o la falta de relleu generacional, al costat de l’escassa mobilitat del mercat de terres i l’atomització de les estructures comercials, que situen als productors en una situació de desavantatge en la cadena de valor.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací