Vila-real promou la facturació electrónica

466

Les Regidories d’Hisenda i Proximitat, encapçalades per Sabina Escrig i Diego Vila, han llançat una nova mesura per a promoure la presentació de factures electròniques per part dels proveïdors que treballen de forma habitual amb l’Ajuntament. La regidora ha detallat els avantatges que comporta la factura telemàtica, entre els quals destaquen l’agilització i la reducció de l’impacte en el medi ambient. En aquesta fase inicial s’han editat 3.000 díptics informatius que es repartiran a través de Registre aprofitant el moment en el qual els proveïdors entreguen les factures ordinàries i també a través de correu. Escrig ha volgut destacar que a poc a poc es va estenent entre les empreses aquesta nova forma de presentar els estractes, ja que des de l’1 de gener de 2017 fins a l’1 d’abril 1.041 factures han sigut telemàtiques, és a dir, el 30,64%.

L’objectiu principal d’aquesta iniciativa, que s’emmarca dins del nou Pla d’agilitació de pagaments a proveïdors, és reduir el termini de cobrament per part d’empreses, autònoms, entitats socials i ONG que treballen amb l’Ajuntament i aconseguir que el major nombre de proveïdors opten per aquesta modalitat, ja que el termini de cobrament es pot reduir en uns 15 dies”. Com indica Sabina Escrig “actualment estan obligades a presentar les factures de manera telemàtica les societats anònimes, les limitades, les unions temporals d’empreses i les agrupacions d’interés econòmic, així com aquells proveïdors que superen els 5.000 euros de facturació en un únic treball”.

La factura electrònica compleix amb els mateixos requisits legals exigits en la factura tradicional en paper. El primer avantatge que suposa és que redueix el temps de presentació perquè es pot fer ús del servici durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any amb les garanties d’una correcta recepció i registre.

A més s’agilitzen els terminis de pagament, ja que, permet que la factura entre abans en el circuit de validació i signatura electrònica. Un altre dels beneficis és que amb la reducció de paper i amb la utilització del format electrònic es contribueix a cuidar el medi ambient i per últim, existeix la possibilitat de realitzar un seguiment en temps real de l’estat de les factures amb informació detallada sobre la seua comptabilització i pagament. Per altra banda, la generació de factures telemàtiques es pot portar a terme a través d’una aplicació desenvolupada pel Ministeri d’Indústria amb format Facturae d’una manera còmoda i senzilla a través d’un enllaç de descàrrega. Així mateix, el fitxer generat amb el format estructura Facturae s’haurà de presentar a la plataforma FACe (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques) a la qual està adherida l’Ajuntament de Vila-real.

Per a generar la factura és necessari disposar d’un certificat electrònic per a la signatura y conéixer els codis DIR3 que identifiquen el consistori a la plataforma FACe i que són:

-Codi DIR3 Ajuntament de Vila-real: L01121359

-Oficina comptable: L01121359 REGISTRE FACTURES

-Òrgan gestor: L01121359 HISENDA

-Unitat tramitadora: L01121359 DEPARTAMENT DE DESPESES

A través de la seu electrònica de l’Ajuntament també es pot accedir a tota la informació.