Verònica Ruiz “Les entrades culturals no han de servir per fomentar el clientelisme”

882

Verònica Ruiz (número 4 en la candidatura municipal de Compromís per Castelló) ha declarat avui que “els representants institucionals han d’assistir als actes als quals pel seu càrrec en siga imprescindible la presència, pagant de la seua butxaca la resta de propostes culturals per a ajudar, donant exemple, a la potenciació de la cultura en la nostra ciutat. En aquest sentit, així actuen els nostres representants a l’Ajuntament. A més a més, tenim clar que el tema de les invitacions a disposició de les autoritats ha de ser regulat, per tal que no siguen d’ús discrecional i clientelista; no és acceptable que “l’enxufat” de torn, aprofitant-se del seu accés als cercles de poder, puga entrar de bades als espectacles”.

Així mateix, la candidata de Compromís per Castelló ha recordat que “a l’octubre de 2013 vam presentar una moció en la qual plantejàvem la necessitat que d’un model alternatiu de repartiment de les entrades que corresponen a l’Ajuntament. Aquest nou model hauria d’evitar la discrecionalitat per part de l’equip de govern o dels grups municipals, per tal que el repartiment no siga percebut com a un favor personal o un tracte preferencial per qüestions polítiques. Un model obert al conjunt de la ciutadania, que no estiga vehiculat a través dels regidors de la corporació per defugir el clientelisme, i que servisca per tal que els recursos públics invertits i que acaben convertits en entrades revertisquen en el conjunt de la ciutadania, i no només en aquelles persones amb una relació directa amb l’equip de govern o amb els grups municipals”.

És per això que, segons Verònica Ruiz, “Compromís va plantejar la creació d’una comissió, formada per representants de tots els Grups Municipals, per tal d’elaborar un nou model de repartiment de les entrades gratuïtes per a espectacles que corresponen a l’Ajuntament. Aquest nou model haurà de defugir de la discrecionalitat, obrir l’accés a les entrades al conjunt de la ciutadania i evitar que siguen els regidors qui acaben concedint o no entrades a individus o col·lectius. El PP, per descomptat, va rebutjar la moció”.

Per ultim, la representant de Compromís ha afegit que “no és senzill construir una xarxa clientelar al voltant d’una opció política. És una tasca llarga i costosa, però en ocasions, i al voltant de certs esdeveniments culturals, és molt més senzill teixir complicitats al voltant de l’oci, amb la compra de voluntats conscient o inconscientment, mitjançant el regal de localitats en funcions de teatre, concerts o similars”.