UPyD Castelló sol·licita que es publiciti a la web de l’ajuntament, la informació sobre la gestió i acords del patronat de festes.

516
UPyD Castelló sol·licita que es publiciti a la web oficial de l’ajuntament, la informació sobre la gestió i acords del patronat de festes.

En concret, UPyD Castelló sol·licita la formació política mitjançant una instància al consistori, que la secció de festes reculli informació explicita dels acords que prenguin els òrgans del patronat de festes i publiqui també les convocatòries de reunió i les actes de l’assemblea general i la junta de festes.

A més, el candidat a l’Alcaldia per UPyD, Pedro Tejedo, considera necessari que un ens que maneja un pressupost anual de 1,5 milions d’euros faci públics els seus acords i decisions, de manera que tots els castellonencs coneguem com s’arriba a determinades conclusions en matèria de festes .

Per últim queda afegir, que en la sol·licitud realitzada també s’al·lega que l’Assemblea General, com a màxim òrgan de participació d’ens oficials i festers, i la Junta de Festes com a òrgan operatiu, haurien de fer públiques les convocatòries i actes de reunió de manera que qualsevol ciutadà pogués accedir als acords presos, com ara la distribució del pressupost en una o altra activitat, la proposta d’elecció de la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor o el propi nomenament del President i resta de l’equip de la Junta de Festes.