Soler ‘El pla per recuperar la Societat de Garantia Recíproca comportarà beneficis per a les pimes valencianes’

463

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha manifestat que “el nou acord per sanejar la Societat de Garantia Recíproca (SGR) de la Comunitat Valenciana suposarà una millor posició econòmica i financera d’aquesta entitat i va comportar beneficis per a les petites i mitjanes empreses valencianes, el que redundarà en creixement econòmic i creació d’ocupació a la Comunitat Valenciana “.

“La tasca que desenvolupa la SGR-CV és essencial per al teixit productiu i per al conjunt de l’economia valenciana ja que aquesta entitat es dedica a prestar garanties que permeten l’accés, faciliten i abarateixen el finançament que arriba a les petites i mitjanes empreses valencianes “, ha afegit el conseller.

“Per això -ha explicat Soler- des del Consell no podíem quedar-nos de braços creuats veient la greu situació i la insolvència de la SGR valenciana, a la qual s’ha vist abocada després d’anys de males decisions que l’han portat a la vora de la fallida . El nostre objectiu és sanejar i reflotar aquesta entitat, perquè desenvolupi l’activitat per a la qual va ser creada, que no és altra que actuar de garant de milers d’empreses valencianes que requereixen un suport financer per emprendre la seva activitat i seguir creixent “.

En la seva intervenció, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic ha destacat que l’operació dissenyada per aquest Consell per sanejar la SGR-CV va a permetre que aquesta entitat “abast un coeficient de solvència equiparable al de la resta de les societats de garantia recíproca espanyoles” .

Soler ha realitzat aquestes manifestacions durant la seva intervenció en el ple de les Corts per a presentar el decret llei 1/2017, de 9 de juny, del Consell, pel qual s’estableixen les normes per a fer efectiva l’adhesió de la Generalitat a l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de riscos i deute de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR-CV). El ple de la Cambra ha convalidat el decret llei sense cap vot en contra.

antecedents

Al desembre de 2016, la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, l’Institut Valencià de Finances (IVF) i un conjunt d’empreses financeres van formalitzar un acord de novació perquè la SGR-CV pogués fer front als venciments del seu deute financer i fos possible la seva viabilitat i la continuació de la seva activitat.

Aquest acord comporta l’amortització anticipada parcial del deute financer de la SGR, mitjançant el pagament per part de la Generalitat de 194.100.000 d’euros, que es correspon amb el venciment anticipat de l’aval que va prestar la Generalitat, més una part de la quantia a què ascendeix el deute pels contractes de refiançament de la Generalitat davant de la SGR.

Aquest import es divideix en dos trams ja que 168.800.000 corresponen al finançament subordinat, que s’amortitza amb el venciment anticipat d’aquest aval i dóna directament al fons de provisions tècniques de la SGR, amb caràcter no reintegrable ja que s’integra com recursos propis de la SGR. I d’altra banda un segon tram de 25,2 milions que s’amortitzen mitjançant la dació en pagament d’actius i drets de la SGR a la Generalitat.