S’ha posat en marxa una taula per a millorar el treball en el sector turistic de la Comunitat Valenciana

435

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, han participat en una taula de treball amb diferents sindicats i entitats relacionats amb l’ocupació en el sector turístic, especialment vinculat a les cambreres de pis, per a l’ estudi i proposta de solucions als problemes laborals que presenten.

Després de la reunió, el responsable de Turisme ha destacat que “aquest dimecres es posa en marxa una taula plural amb la presència de diferents estaments de la Generalitat, sindicats i patronals de la Comunitat Valenciana per afrontar un tema que ens preocupa, com és la millora de les condicions laborals de la gent que treballa en el sector turístic “, alhora que ha assegurat que” una destinació turística que tingui cura el seu capital humà tindrà futur “.

Colomer ha assenyalat que, durant la reunió, “s’ha acordat un calendari de reunions per examinar el que s’ha de millorar perquè la riquesa que es genera al voltant del sector turístic sigui repartida i s’evitin situacions d’injustícia que no s’adapten a l’esperit de una societat moderna i avançada com és la Comunitat Valenciana “.

Així mateix, ha assenyalat que “el turisme experimenta un moment positiu des del punt de vista quantitatiu, i s’aprecia que també s’està incrementant pel que fa a la qualitat, però hem de treballar perquè els que treballen i viuen del turisme incrementin la seva dignificació i consideració” .

En aquesta línia, ha recordat “el compromís de l’Agència Valenciana del Turisme pel dignificar la professionalitat del sector, a través de la formació de la Xarxa de Centres de Turisme” i ha anunciat que en els pròxims dies “presentarem la campanya d’hospitalitat, on l’objectiu és transmetre valors vinculats a la professionalització del turisme entendre que el turisme és una professió digna “. De la mateixa manera, ha assenyalat que la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat “reconeix clarament que el principal actiu del sector turístic són els recursos humans, el capital humà”.

Lluita contra l’intrusisme i l’economia submergida

Durant la reunió, Francesc Colomer ha assenyalat que el sector empresarial “ha manifestat la seva voluntat de combatre l’intrusisme i l’economia submergida”. En aquesta línia, ha assenyalat que “aquest dijous ens reunirem en la comissió d’intrusisme, on participen tots els agents implicats per analitzar la situació de l’intrusisme en el sector perquè el nostre objectiu és dignificar, professionalitzar i combatre intrusisme professional i competència deslleial”.

D’altra banda, el responsable de Turisme, ha recordat que “des de l’Agència Valenciana del Turisme treballem en la recerca d’oportunitats en mercats tant convencionals com emergents, a més d’apostar per productes que connectin amb la segmentació de la demanda que tingui més capacitat adquisitiva “i ha afegit que” el repte és millorar la rendibilitat i la desestacionalització perquè això també tindrà repercussió en la millora de plantilles i de les condicions laborals “.

Compliment de la llei en matèria d’ocupació i seguretat

Per la seva banda, el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha destacat “el bon ambient” de la taula de treball que s’ha constituït i la voluntat de col·laboració per part de tots els agents implicats. Alhora, ha remarcat la feina que es fa des del Invassat en qüestions de prevenció i conscienciació i, des del SERVEF, ha apuntat “la voluntat de posar un valor afegit a aquests llocs de treball, perquè puguin treballar en millors condicions i amb més formació específica “.

En aquest sentit, ha posat èmfasi en la voluntat de treballar “per garantir les millors condicions en aquest sector, que és fonamental per a la nostra economia, i una formació adequada per oferir el millor servei”. Així, ha destacat que “ens hem marcat un calendari de treball per al desenvolupament de qüestions més concretes, totes elles encaminades a l’estricte compliment de la llei en matèria d’ocupació i de seguretat”.