Segons la sindicatura de comptes, l’educació concertada es més económica en la Comunitat Valenciana que la publica

430

Avui dimarts hem conegut les dades d’un informe de la sindicatura de comptes en materia d’educació.

En el anàlisis d’aquest informe de la sindicatura de comptes sobre la situació financera dels centres educatius de la Comutat Valenciana, la sindicatura diu que l’educació concertada es mes económica que la educació publica.

En concret, en aquest informe hi han exemples clars que demostren que l’educació concertada es barata, com ara per exemple, que un alumne de un colegi public de la Comunitat Valenciana amb només una linea suposa una despesa per a l’administració de 4055€ i un alumne amb les mateixes condicions que estudie en un centre concertat te un cost per a l’administració, de al voltant 2022€

Per concloure queda comentar, que hi han variables en l’educació publica que no es pot tindre en conter a l’hora de realitzar estudis com aquestos, com les dels alumnes residents en localitats menides i aquells alumnes amb necesitats especials.