Oscar Calleja deixa de ser tecnic del CF Borriol

499

El CF BORRIOL comunica que el fins ara entrenador de la primera plantilla, ÓSCAR CALLEJA, deixa, des del dia d’avui, d’exercir les seves funcions dins el cos tècnic.

El CF BORRIOL agraeix el seu treball, la seva entrega i la seva exquisida dedicació, i li desitja la millor de les sorts en el seu futur professional que desitgem que sigui el millor.

D’altra banda, es farà càrrec de la direcció tècnica IVÁN CAMPS, fins a la finalització de la temporada.

Att. LA DIRECTIVA