Oltra “La protección social deu ser el punt de partida per a repensar i reconvertir la Unió Europea”

497

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha afirmat aquest dijous, durant la seva intervenció al Consell Europeu que el Pilar Europeu de Drets Socials “ha de ser l’eix sobre el qual han de girar les pròximes polítiques de la Unió “. D’aquesta manera ha assegurat que la protecció social “ha de ser el punt de partida per repensar i reconvertir la Unió Europea”.

Oltra ha intervingut en valencià en el Consell d’Ocupació, Política Social, Sanitat i Consumidors (EPSSCO) per defensar la posició comuna de les comunitats autònomes en aquest organisme europeu en relació a les estratègies comunitàries sobre dignificació de les condicions de l’ocupació.

La Comunitat Valenciana ha liderat l’elaboració del document i ha estat l’encarregada de consensuar-també amb el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de la mateixa manera que ja ho va fer en la reunió de la EPSSCO al març de 2016.

Durant l’exposició pública davant el Consell de la EPSSCO, Oltra expressat la seva satisfacció per que l’estratègia que s’està treballant posa el focus d’atenció en mesures per lluitar contra els greus efectes de la crisi econòmica sobre el mercat laboral.

En aquest sentit, ha advertit que la reducció dels salaris “està afectant de forma molt seriosa a les famílies que veuen que encara i amb un treball no queda garantida una vida digna, per pagar els rebuts de subministraments, les hipoteques o els lloguers . Per això, -ha defensat- no només cal reactivar la feina, sinó que aquest ha de ser rendible ”

Oltra ha assenyalat també que la pobresa i l’exclusió social “segueixen sent un problema als Estats membres, i també a Espanya, per la qual cosa urgeixen mesures positives per pal·liar-ne els efectes. Segons la seva opinió, és urgent una” Europa social més forta i resilient . Per això, ha continuat urgeix una estratègia com la que avui es discuteix aquí al consell de la EPSSCO “.

bretxa salarial

La vicepresidenta ha animat els Estats membres a dur a terme una estratègia centrada també en “eliminar gradualment la bretxa laboral i salarial que les dones segueixen patint”. Respecte d’això, ha lamentat que, des de l’inici de la crisi financera, les dones “configuren un dels col·lectius més afectats” ja que el nivell d’atur femení “és molt alt”. Per això, ha proposat “imposar polítiques d’igual treball, igual salari”.

D’altra banda, Mónica Oltra ha apostat perquè l’estratègia comunitària sobre dignificació de les condicions de l’ocupació desenvolupi polítiques de promoció del diàleg social entre empresaris, treballadors i els seus representants. Així, ha declarat que els Estats membres “han de prendre les mesures necessàries per reactivar el diàleg social” amb l’objectiu d’aconseguir la millora de les condicions laborals i de la negociació col·lectiva.

Finalment, ha cridat l’atenció sobre l’envelliment de la població europea: “Ens dirigim a una societat de les cures, no solament de fills sinó també de gent gran. Per això hauria de tenir-se en compte també a les famílies amb persones en situació de dependència “, ha indicat.
EPSSCO

L’objectiu general de l’actuació de la UE a la EPSSCO és elevar el nivell i la qualitat de vida dels seus ciutadans, en particular mitjançant ocupacions d’alta qualitat i un nivell elevat de protecció social i de la salut, així com la protecció dels interessos dels consumidors.

En els àmbits d’ocupació i política social, el Consell és responsable d’elaborar les directrius anuals d’ocupació que els Estats membres hauran de tenir en compte en les seves polítiques nacionals. Així mateix, juntament amb el Parlament Europeu, adopta legislació destinada a millorar les condicions de treball, la inclusió social i la igualtat de gènere.