Nules serà una de les poblacions de la província de Castelló en la que s’impartirà el Programa d’Aula Compartida

62
Nules serà una de les poblacions de la província de Castelló en la que s’impartirà el Programa d’Aula Compartida gràcies al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament de Nules, a través de l’alcalde David García i l’IES Gilabert de Centelles, representat pel seu director Pascual Piquer, pel qual les regidories d’educació i d’ocupació cooperessin amb l’institut de Nules per facilitar el desenvolupament dels tallers en què participaran els alumnes del centre educatiu.

Per tant, el consistori aportarà les instal·lacions on s’impartiran els tallers i els monitors especialitzats per poder realitzar les activitats pràctiques de jardineria, obra i taller de bicicletes a l’Escola Taller, cuina al Saló Multifuncional i esports a la piscina municipal, poliesportiu i camp de futbol.

El Programa d’Aula Compartida és una iniciativa nova de la Conselleria d’Educació dirigida, principalment, a alumnes que presentin dificultats d’adaptació al medi escolar ia l’entorn educatiu. Així doncs, a través del qual s’ofereix a l’alumnat activitats acadèmiques i laborals complementàries i tecnologies específiques.

El principal objectiu d’aquest programa és afavorir la consolidació de les competències bàsiques de cada cicle educatiu, amb una metodologia que motivi els alumnes, de manera que tornin a tenir confiança en les possibilitats d’èxit personal, en els seus aprenentatges i evitant així l’abandonament escolar.