Nomes un 1’60% dels inmigrants il.legals demananen adherir-se al programa valencià de protecció de la salut

392

El programa autonómic per reincorporar als inmigrants irregulars sense papers, com usuaris de la sanitat publica i gratuïta avança poc en la provincia de Castelló.

De fet, dos anys i mig després de que 19000 extranjers varen demanar el dret a contar amb la tarjeta SIP a partir de septembre del 2012 en Castelló, només un 1’60% (314 persones) sol.licitants han demanat adherir-se al programa valencià de protecció de la salut.

Finalment queda comentar, que al mes d’abril de l’any passat 2014 es van intengrar a aquest programa, un total de 122 extranjers no asegurats i sense recursos económics en Castelló.