Montón novament planta al dret de negociació en l’hospital provincial de Castelló

109

La oferta de ocupació público2016 del Consorci, que s’havia d’haver aprovat i publicat duranteel primer trimestre de l’any, tal com s’estableix en el conveni col·lectiu, pateix un nou revés de la Conselleria, qui no és que no s’aprovi, sinó que es fa cas de la veu dels treballadors davant les repetides demandes de convocatòria de taula per a la negociació de l’oferta i l’oferiment, ara, de CCOO-CHPCS, d’un acte de conciliació davant del Tribunal d’Arbitratge Laboral, per el avanceen la negociació.

I tot això resulta si més no curiós, tenint en compte que el bloqueig de l’oferta d’ocupació 2015, i lanoconvocatoria de les anteriors que queden pendents, hacoincidido amb laaprobación i publicació delaoferta d’ocupació pública 2016 de la Conselleria de Sanitat, per la qual l’ sembla sí mereix l’esforç, i que convocarà més de TRES MILplazas.

Amb tot això, de loquesedesprende queno hi ha voluntat dedescongestionar el problema porparte de la Conselleria, des de CCOO-CHPCS es valora que amb aquest plantada a l’intent de conciliació, el Consorci rep de nou untrato dedesdén, completament discriminatori, enestaocasión, perun bloqueocalculado del seu ofertade empleopúblico .

I això cal afegir-lo a les hostilitats a què la senyora Munt ha vingut sotmetent a l’entitat i al seu fonament més essencial, els treballadors, als quals els ha abocat a un conflicte laboral sumidoen un ambient de cesesy d’amortització de places, treballant en unadestrucción de l’ocupació i buscant una reducció de plantilla, per a més gravetat, vulnerant els drets dels treballadors, com llois el de lanegociación col·lectiva, àmpliament reconeguda i regulada.

Un cúmulode circumstàncies i de despropòsits que MAI haguessin d’haver plantejat d’haver-se seguidocriteriosque, lejosde les revenges o venjances polítiques, s’haguessin basadoen lanecesidad ciutadana i en la qualitat del servei sanitari, el qual, de patir RETALLADES, com ja hem experimentat amb executius anteriors, inevitablement es ressent, Muya pesarde losesfiierzos de aquellosprofesionales que exerceixen la seva comesa amb e.xquisitez i especial dedicació.

Així, i considerant tot l’anterior, desdeCCOO-CHPCS exigim del Govern Valencià que, al ejerciciode protecció de losderechosde tota la ciutadania, intervingui en aquesta política de acosoy de discriminació que està rebent l’Hospital Provincial de Castelló i el seu personal, dirigida de manera encoberta a un desmantellament del servei públic, considerant, fins i tot, una renovació de responsabilitats, en un intent de recuperació de laobjetividad i d’imparcialitat en lagestió sanitària autonòmica.