Montón es manté en un joc de trilers per a evitar publicar l’informe de l’hospital provincial de Castelló

247
Després de la informació que avui mateix es faria públic l’informe d’ordenació de recursos humans elaborat per dos catedràtics de la Universitat Jaume I, que ha estat utilitzat per fer efectius acomiadaments i amortitzacions, la Conselleria de Sanitat no ha complert el compromís que va adquirir a través de l’adreça del centre. Aquesta circumstància reforça la convicció que es tracta d’un procediment opac, que ha estat utilitzat per l’aprimament de la plantilla del Consorci, lluny dels criteris de transparència que defensen i publiciten.

El que sí que continua publicat al web de transparència de la Generalitat és el pamflet de set fulles que va costar 16.940,00 euros i que va veure la llum en conseqüència de la pressió social i mediàtica. Un informe el contingut no respon a estàndards de càtedra podria veure aclarit o desmentit mitjançant la seva comparativa amb el document íntegre del pla d’ordenació. O potser resulta que aquest informe no pot veure la llum perquè el argumentar és diferent i no suporta les mesures de destrucció de l’ocupació pública.

Pel que sembla un traspàs de responsabilitats, ja que des del Consorci es remet a la Conselleria de Sanitat i des de l’àmbit de Generalitat es remet a la gerència del centre ja que consideren que no tenen competències en la publicació del document, cosa que per la publicació de l’epígraf si les van assumir.

Per tot l’anterior, des de CCOO, exigim que es publiqui el pla d’ordenació de recursos humans en compliment de compromisos i del deure públic de rendiment de comptes a la ciutadania, i instem a la Conselleria de Transparència al fet que, en l’exercici de la seva responsabilitat, mani a la seva homòloga en sanitat al fet que es faci públic l’informe que avala la determinació d’acomiadaments i amortitzacions en el Consorci i que s’ha elaborat amb recursos públics.