Montón ‘El Comité de Bioética de la Comunitat quedarà formalment constituit el proxim 23 de novembre”

98

La Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha inaugurat avui la Jornada de Bioètica “Conflictes ètics en la relació assistencial al final de vida: perspectives legislatives i personals”. La trobada que ha reunit més de 200 professionals s’ha organitzat per commemorar el XXV aniversari del Comitè de Bioètica del Departament Clínic-Malva-rosa.

Tal com ha explicat Munt “cal reconèixer la important tasca que realitzen aquests comitès formats per equips multidisciplinars que assessoren i busquen punts d’acord en els conflictes que es plantegen en la pràctica clínica diària.

La consellera ha explicat que el proper 23 de novembre quedarà constituït el Comitè de Bioètica de la Comunitat, després que el passat octubre es va aprovar en el Ple del Consell el nou Decret pel qual es crea i regula aquest òrgan autonòmic així com la creació dels comitès de Bioètica Assistencial dels departaments de salut de la Generalitat. Es tracta d’un decret unificador de la normativa precedent. “Difícilment podrem considerar que una vida és digna si no podem morir amb dignitat. Morir sense dolor, en la intimitat, amb respecte als valors ia la dignitat són drets personals que l’Administració ha de garantir. Per això la Conselleria està treballant en l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de final de la vida. Un marc legal que abordarà de forma integral les cures al final de la vida i que per això el Comitè de Bioètica de la Comunitat serà una peça clau “ha afegit.

XXV aniversari de la Bioètica en el Departament Clínic-Malva-rosa

El 1991 es va constituir la Comissió Ètica a l’Hospital Clínic, l’antecedent de l’actual Comitè de Bioètica Assistencial (CBA). Aquesta mateixa comissió va aprovar el 1992 el Codi Ètic de l’Hospital Clínic de València i el 1996, al costat de la Reial Acadèmia de Medicina es va celebrar la primera jornada de Bioètica. Al 1999 es va revisar el fonament d’aquesta comissió que va passar a anomenar-se Comitè de Bioètica i ja el 2004 es va acreditar com a Comitè de Bioètica Assistencial segons a la normativa vigent del moment.

El Comitè de Bioètica del Departament de Salut Clínic-Malva-rosa és un òrgan assessor i consultiu de caràcter multidisciplinari que es reuneix de forma ordinària un cop al mes i de forma extraordinària cada vegada que hi ha una consulta urgent. El CBA estudia, reflexiona i delibera sobre els conflictes ètics que puguin plantejar tant professionals en la pràctica clínica, com a pacients i familiars.

Entre les seves principals funcions estan les de protecció dels drets dels pacients, analitzar situacions i assessorar en els processos de decisió clínica i en les situacions que puguin plantejar controvèrsia ètica. Els professionals poden plantejar la seva consulta directament al CBA mentre que els pacients han de presentar la consulta a través del SAIP.

El CBA de l’Hospital Clínic ha ofert assessorament de casos complexos en 40 ocasions en els darrers 5 anys, sent les consultes més freqüents aquelles relacionades amb el final de la vida i sobre la limitació i adequació de tractaments.