Moncofa demana a la Generalitat una nova linea de bus que conecti la platja amb la Vall d’Uixó i Nules

90

De sobres és coneguda la pèssima connexió de la nostra població a través del servei públic de transport. Ja sigui en autobús o amb tren nostres veïns han de fer un esforç tan gran que pràcticament fan inviable l’elecció del transport públic com a alternativa al transport privat.

La baixa freqüència del servei d’autobusos, prestat per vehicles no adaptats, la llunyania de l’estació de trens i la manca de l’adequació a la legislació de la mateixa fan que el transport públic no s’hagi convertit en una alternativa al transport privat i que aquest molt lluny de ser aquesta alternativa que molts desitgem. El transport públic lluny d’una alternativa no és sinó en un mal menor que s’està disposat a patir si no queda una altra alternativa.

L’Ajuntament de Moncofa, a través del seu alcalde, Wenceslao Alós, i la seva regidor d’Urbanisme, Pere Sales, han mantingut sengles reunions amb representants de Conselleria d’d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori la Generalitat Valenciana. En les reunions mantingudes amb la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge i amb la Direcció General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la s’ha traslladat la necessitat que es realitzin importants millores relacionades amb el servei de transport públic. Millores tant en les connexions existents com en el servei que actualment es presta.

En ambdues reunions es va manifestar la necessitat d’incrementar les freqüències d’autobusos i que aquest servei ha de ser realitzat per autobusos totalment adaptats. També es va parlar tant de la necessitat de connectar el poble de Moncofa amb la platja, i tots dos amb el servei de ferrocarril.

Sabem que aquesta necessitat també és compartida per la població de la Vall d’Uixó. Connectar de forma eficient la Vall d`Uixó amb el servei ferroviari i amb la platja de Moncofa és una demanda que vénen reclamant els seus veïns des de fa molt de temps. I més avui en dia que el bon temps fa que la platja de Moncofa mantingui el seu atractiu durant gran part de l’any.

En vista dels problemes d’accessibilitat de l’estació de Moncofa i de la baixa densitat del trànsit ferroviari l’estació no pot ser la solució, a curt termini, al problema que els dos municipis tenim. Tot i que des Moncofa exigim que es doni una solució immediata a la problemàtica de la nostra estació creiem que, en aquests moments, l’estació que podria donar un millor servei als veïns de les dues poblacions és Nules. Tant pel major servei ferroviari que ofereix, com per trobar-se adaptat.

Per tot el que s’ha argumentat anteriorment, segons José María Andreu, portaveu del Grup Municipal Popular de Moncofa s’ha presendo una moció en la qual es solicitata l’establiment, per part de la Generalitat Valenciana, una línia d’autobusos regular Platja de Moncofa – Moncofa – Nules – La Vall d’Uixó.

Per al portaveu popular és necessari que aquesta línia es mantingui en funcionament durant tot l’any, tant a l’estiu com a l’hivern, i que s’exigeixi a l’empresa concessionària que el servei sigui prestat per autobusos totalment adaptats, cosa que, incomprensiblement no passa en l’actualitat.