Membres del profesorat del departament de matemàtiques de la UJI expliquen als seus alumnes, els seus projectes d’investigació

438

Cuatre dels membres del profesorat del departament de matemàtiques de la UJI han explicat a l’estudiantat del grau de matemática computacional, els seus projectes d’investigació.

De fet, els mestres han explicat a l’estudiantat de matemàtica computacional els seus projectes d’investigació, en el mar de la segona i ultima jornada de “¿En que investigan los matemáticos de la UJI”

Per concloure queda comentar, que la finalitat de la conferencia ha estat el de fomentar l’investigació en aquest camp científic.