L’unitt de recolçament educatiu de la UJI organitza el curs “Accesibilidad en espacios físicos y diversidad funcional”

481

L’unitat de recolçament educatiu de la UJI, organitza un curs que es desenvoluparà en les aules de formació del poliesportiu universitari i que s’anomena “Accesibilidad en espacios físicos y diversidad funcional”

La finalitat d’aquest curs es sensibilitzar sobre la importancia de respectar les vies de circulació i espais reservats per a persones amb movilitat reduida.

Per concloure queda comentar, que hi hauràn 3 sesions d’aquest curs (els dies 10,11 i 17 de febrer) i el curs tindrà un cost de 10€ per als estudiants de grau i de 15€ per a PAS, PDI i Alumni Suji.