L’ajuntament de Benicarló aprovarà demà en ple, la modificació de la ordenança G1 de gestió de tributs

453

El Ple de l’Ajuntament aprovarà demà Juves en la sessió ordinària, la modificació de la ordenança G1 de gestió de tributs per facilitar que els ciutadans puguin pagar els deutes pendents amb el consistori.


Amb aquesta modificació de l’ordenança G1 de gestió de tributs, els deutes es podran fraccionar, en funció de les quantitats, en un màxim de 36 mensualitats.
Les dificultats econòmiques per les quals passen molts ciutadans a l’hora de complir amb les obligacions de pagar les taxes municipals han fet que la Regidoria d’Economia i Hisenda hagi proposat modificar el ordenança G1 de gestió de tributs incrementant els fraccionaments que fins ara es contemplaven per els deutes, que passaran de 18 a 36 mensualitats.

La modificació, que s’aprovarà en la sessió ordinària del ple d’aquest dijous, proposa una sèrie de fraccionaments en funció de la quantitat econòmica deguda. Així, els deutes d’entre 150 i 300 euros es podran fraccionar en un màxim de tres mensualitats; els deutes d’entre 300 i 450 euros es podran fraccionar en un màxim de sis mensualitats; els deutes d’entre 450 i 750 euros es podran fraccionar en un màxim de nou mensualitats; els deutes d’entre 750 i 1.250 euros es podran fraccionar en un màxim de 12 mensualitats; els deutes d’entre 1.250 i 2.500 euros es podran fraccionar en un màxim de 15 mensualitats; els deutes d’entre 2.500 i 6.000 euros es podran fraccionar en un màxim de 18 mensualitats; els deutes d’entre 6.000 i 18.000 euros es podran fraccionar en un màxim de 24 mensualitats: i finalment, els deutes superiors a 18.000 euros es podran fraccionar en un màxim de 36 mensualitats.

Per optar a qualsevol d’aquests fraccionaments, l’Ajuntament sol·licitarà tres documents: la declaració de la renda de l’últim any, una domiciliació bancària i l’última nòmina o bé algun document que acrediti que la persona està en situació d’atur.

Els procediments d’embargament de comptes o altres procediments iniciats per l’Agència Tributària quedaran automàticament paralitzats en el moment en què se sol·licitin els fraccionaments.

Finalment, tal com assenyala José María Serrano (Regidor d’Hisenda) “la modificació de l’ordenança respon a la voluntat d’ajudar les persones amb dificultats i de donar el màxim de facilitats perquè els contribuents puguin complir les seves obligaciones.Pensamos que els fraccionaments seran positius, tant per als ciutadans com per a l’Ajuntament “