L’hospital provincial de Castelló exposa els resultats del seu programa d’atenció psiquiátrica penitenciaria

100
El personal de l’Hospital Provincial de Castelló ha presentat avui al XI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària celebrat a Castelló els resultats del programa d’atenció psiquiàtrica que el centre duu a terme entre la població reclusa de les dues presons de la província.

L’Hospital Provincial, referent en salut mental, té un conveni de col·laboració amb els centres penitenciaris de Castelló i Albocàsser per prestar assistència psiquiàtrica als reclusos que la necessiten.

Així, un dia a la setmana un especialista en Psiquiatria de l’Provincial es desplaça a cada un de les dues presons per atendre els reclusos que -segons els facultatius dels centres- precisa una valoració psiquiàtrica.

A la taula de salut mental, el psiquiatre Francisco Arnau ha presentat avui els resultats d’un estudi de seguiment realitzat entre els pacients que ha atès durant un període de tres anys.

Durant aquest temps, el doctor Arnau va atendre a 757 pacients i va realitzar entre les primeres visites i les successives un total de 2.437 consultes.

De l’esmentat estudi es desprèn que el 13 per cent dels pacients atesos presentava un trastorn psicòtic, amb el que la prevalença d’aquest diagnòstic és entre els interns de les presons set vegades superior al de la mitjana de la població general.

El doctor també ha constatat que el 67,2 dels pacients atesos patia un trastorn greu de personalitat, així com que el 81,4 per cent consumia algun tipus de tòxic, excloent el tabac.