L’hospital provincial de Castelló continua rebent sentencies condemnatories

450

Els jutjats socials 2 i 3 dia a la raó als treballadors del Consorci Hospitalari, calculant novament un total de 26 demandes en què es reclamava el dret del cobrament del complement de productivitat dels anys 2013 i 2014, i condemnant a l’empresa a l’abonament del que reclamat.

El Consorci, que ve devent al seu personal el complement de productivitat des de 2013, ha vist com els treballadors van obtenir el reconeixement del dret ja el 2015, mitjançant la sentència 305/15, de setembre de 2015, malgrat la qual cosa, i mitjançant l’actitud inflexible de no executar-lo, han provocat que la situació derivi en una allau de reclamacions de tipus individual.
Aquestes reclamacions, algunes de les quals ja s’han anat resolent en diferents jutjats, han estat totes estimatòries, donant la raó als treballadors i condemnant a l’empresa a l’abonament del que es deu.

Ara, els jutjats del Social nombre 2 i 3 de nou coincideixen amb el criteri de les fallades anteriors, emetent un total de 26 noves sentències fermes que resulten favorables al personal, avalant el seu dret de cobrament del complement de productivitat i condemnant al Consorci a pagar les quantitats degudes, amb el reconeixement fins i tot d’interessos de demora.

Des de CCOO-CHPCS entenem que sent que les sentències són fermes han de ser acatades, encara que, donada l’obcecació demostrada pel Consorci de no resoldre aquesta qüestió, provocant així la cronicitat de la situació en l’àmbit judicial, igualment contemplem la possibilitat que des de la Conselleria segueixin intentant dilatar els terminis de pagament del que es deu en utilització de argúcies de tipus jurídic.

Així, des de CCOO-CHPCS volem posar de manifest la nostra satisfacció per un nou avanç i recuperació en matèria de drets, lamentant que la part treballadora es vegi obligada a seguir acudint als tribunals per al reconeixement dels seus drets laborals que l’administració pública vulnera repetidament .