L’hospital de Gandia incorpora una nova tècnica per tractar el vessament del pericardi

492
L’hospital Francesc de Borja de Gandia, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha incorporat una nova tècnica per tractar el vessament pericàrdic, que evita al pacient sotmetre a una cirurgia cardíaca.

El vessament pericàrdic és l’acumulació de líquid dins de la bossa que conté al cor. Apareix com a complicació d’algunes malalties, entre elles les tumorals.

En aquests casos, hi ha una elevada taxa de recurrència, de manera que cal repetir la tècnica de drenatge o procedir a la pericardiotomía, és a dir, fer un forat o finestra a la borsa pericàrdica, de manera que el líquid vagi drenant i no es acumuli.

Fins ara, aquesta finestra només es podia realitzar mitjançant cirurgia cardíaca, un procediment que requereix anestèsia general i que és més agressiu especialment per a aquests pacients, ja de per si debilitats i amb baixes defenses.

Amb la nova tècnica, anomenada pericardiotomía percutània amb pilota, només es necessita anestèsia local, una lleugera sedació i analgèsia. Aquest tractament consisteix a extreure el líquid acumulat mitjançant una punció que es realitza per sota de l’arc costal esquerre.

Per a això, un cop col·locat el drenatge pericàrdic amb control ecogràfic i extret part del líquid, s’introdueix, amb control radiològic, un catèter pilota que al dilatar-esquinça el pericardi en un punt concret, permetent el drenatge espontani del líquid. A continuació, es monitoritza la resolució del vessament pericàrdic amb control ecocardiogràfic.

El responsable de la selecció de pacients, la realització d’aquesta prova i el seguiment posterior és un equip multidisciplinari format per especialistes i infermers de la secció de Cardiologia i del servei de Radiologia de l’hospital.

El cap del servei de Radiologia, el doctor Eugenio Sánchez, i la doctora María Ibáñez, cardiòloga, han destacat que aquest tipus de procediment “suposa una millora important de la qualitat assistencial en reduir els riscos anestèsics i quirúrgics que comporta una cirurgia, millorar el confort del pacient i escurçar els temps d’estada hospitalària “.