L’estrategia de salud sexual i reproductiva valenciana garantitza els drets sexuals

493

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presentat l’Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva de la Comunitat Valenciana per al període 2017-2021, el primer document d’aquest tipus que s’elabora a la Comunitat Valenciana i en qualsevol altra comunitat autònoma.

Es tracta d’una eina que persegueix la millora de la salut sexual i reproductiva de la ciutadania que aborda la salut sexual i reproductiva des d’un punt de vista integrador i equitatiu.

“Aquesta Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva és un nou marc de garantia de drets i ve a pal·liar l’absència de pautes comunes”, ha destacat la consellera, en la presentació del document. La nova estratègia incorpora la perspectiva de gènere, pren en consideració la diversitat funcional i promou l’equitat en l’accés als serveis sanitaris i s’alinea amb els objectius del IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana, des de la base de l’evidència científica.

L’estratègia té quatre grans línies d’actuació: promoció de la salut sexual de les persones, garantint els seus drets sexuals; promoció de la salut reproductiva de les persones, garantint els seus drets reproductius; equitat en l’accés a l’atenció sanitària i una quarta relacionada amb la generació de coneixement, investigació i innovació.

Pel que fa a la promoció de la salut sexual

L’estratègia preveu incorporar l’educació sexual integral des de les etapes primerenques de l’escolarització. “Anem a avançar l’educació sexual des dels 12 anys, en l’actualitat, fins als 14 per al pròxim curs. Ja estem col·laborant amb la Conselleria d’Educació en el disseny dels continguts curriculars del curs vinent. A més es va a estendre el Programa d’Intervenció en Educació Sexual (PIES) a tots els centres educatius de la Comunitat “, ha explicat Munt.

També es va a aprofundir en la formació als professionals sanitaris que permeti seguir treballant en la prevenció de totes les manifestacions de violència sexual (abús sexual, sexe forçat, mutilació genital femenina, etc.)

Es va a fomentar una educació sexual entre iguals dirigida als adolescents i la promoció de l’ús del preservatiu com a prevenció primària del VIH i altres malalties de transmissió sexual, i com a prevenció d’embarassos no planificats.

A això se suma la promoció de la salut sexual en persones amb discapacitat per alguna patologia invalidant o en persones en risc d’exclusió social o especial vulnerabilitat, tasca que estem desenvolupant en col·laboració amb entitats del sector, com el CERMI.

salut reproductiva

El document impulsa les iniciatives dirigides al suport a la maternitat ia la paternitat, que sensibilitzin sobre la conciliació de la vida laboral i familiar i el foment de la coresponsabilitat en la cura i la criança dels fills.

L’estratègia aposta per la humanització del part i puerperi, i que la dona decideixi de manera efectiva sobre el seu pla de part, així com sobre la lactància materna des dels serveis sanitaris.

Equitat en l’accés i qualitat en l’atenció

La nova estratègia es proposa reduir les taxes d’embarassos no desitjats i de Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVE), i normalitzar la prestació de l’IVE dins la xarxa assistencial pública amb la incorporació de la IVE farmacològica i quirúrgica en els centres públics.

Algunes mesures en aquest àmbit ja estan posades en marxa, com la millora en l’accés a l’anticoncepció d’urgència en els Centres de Salut Sexual i Reproductiva juntament amb el consell associat a la seva administració, una de les primeres mesures que va posar en marxa aquest Govern .

També proposa el dret a l’accés a les tècniques de reproducció humana assistida a les dones sense discriminació per estat civil, orientació sexual i identitat de gènere, o la implementació del protocol d’actuació sanitària davant la mutilació genital femenina a la Comunitat Valenciana.

Altres actuacions consisteixen en el finançament dels mètodes anticonceptius reversibles de llarga durada, com DIU ‘so implants en el sistema sanitari públic, així com l’atenció a l’anticoncepció de primer nivell des dels centres de salut d’atenció primària, en coordinació amb els centres de salut sexual i reproductiva.

A això se suma la millora en el diagnòstic precoç d’ITS, com el VIH o virus del papil·loma humà, des de l’Atenció Primària, així com l’impuls a la donació de sang de cordó umbilical des de totes les maternitats.

Finalment, inclou iniciatives com el desenvolupament d’una història neonatal que permeti la migració de dades bàsiques a la història pediàtrica de Abucasis, per permetre que el pediatre tingui la informació integrada de totes les dades clíniques recollides en el moment del naixement.