L’esperança de vida en néixer augmenta 3,8 anys en homes i 2,6 anys en dones a la Comunitat Valenciana

469

L’esperança de vida en néixer a la Comunitat Valenciana ha augmentat en 3,8 anys en homes i en 2,6 anys en dones, entre els anys 2000 i 2015, segons dades de l’Observatori Valencià de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

D’aquesta manera, l’esperança de vida en néixer en homes en l’any 2000 era de 75,7 anys i el 2015 va augmentar fins a 79,5 anys. Per la seva banda, les dones en 2000 tenien una esperança de vida en néixer de 82,5 anys i el 2015 va créixer fins als 85,1 anys.

L’esperança de vida en néixer a la Comunitat Valenciana es troba entre les més altes d’Europa. Per a tots dos sexes, a Espanya se situa en 83,3 anys, a la Comunitat Valenciana en 82,3 anys ia Europa en 82,1 anys.

Les comarques de la Comunitat Valenciana amb major esperança de vida en néixer són en homes Marina Alta (80,91 anys), Baix Segura (80,71 anys) i Camp de Túria (80,55 anys) i en dones Camp de Túria ( 85,70 anys) Alt Palància (85,51 anys) i Baix Segura (85,44 anys).

Pel que fa a les capitals de la Comunitat Valenciana amb major esperança de vida en néixer són, per als homes: Elx (76,98 anys), Alacant (76,46 anys), Castelló (76,09 anys) i València (75, 66 anys). I per a les dones figuren les següents ciutats: Alacant (83,04 anys), Elx (82,73 anys), Castelló (82,72 anys) i València (82,46 anys).

Esperança de vida als 65 anys

Pel que fa a l’esperança de vida als 65 anys, per a tots dos sexes, a Espanya se situa en 21,5 anys; a Europa, a 20,7 anys ia la Comunitat Valenciana, en 20,5 anys.

L’any 2000, l’esperança de vida als 65 anys en els homes de la Comunitat Valenciana se situava en 16,6 anys i el 2015 va créixer fins als 18,5 anys, és a dir, ha augmentat 1,9 anys. Per a les dones, el 2000 se situava en 20,4 anys i el 2015 ha crescut fins als 22,4 anys, és a dir, ha augmentat en 2 anys.

Pel que fa a les comarques amb major esperança de vida als 65 anys a la Comunitat Valenciana són en homes: Marina Alta (19,70 anys), Baix Segura (19,59 anys) i Alt Palància (19,30 anys). En les dones, les comarques amb major esperança de vida als 65 anys són: Camp de Túria (22,76 anys), Baix Segura (22,71 anys) i Alt Palància (22,64 anys).

El major avanç des de la dècada dels seixanta

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), entre els anys 2000 i 2015, l’esperança de vida mitjana al món ha augmentat cinc anys, el major avanç des de la dècada dels seixanta. Així, la mitjana mundial el 2015 va ser de 71,4 anys, i només 29 països van superar els 80 anys de mitjana.

Espanya es troba entre els dotze països que van superar els 82 anys, juntament amb el Japó (83,7); Suïssa (83,4), Singapur (83,1), Austràlia (82,8), Itàlia (82,7), Islàndia (82,7), Israel (82,5), França (82,4), Suècia (82,4), Corea del Sud (82,3) i el Canadà (82,2).

En regions com l’Àfrica l’esperança de vida entre 2000 i 2015 s’ha incrementat en 9,4 anys. Així i tot, els 22 països menys longeus del món (que no arriben als 60 anys de mitjana) es troben a l’Àfrica subsahariana.

Esperança de vida: condicions de salut i nivell de desenvolupament d’una població

L’esperança de vida és l’indicador més àmpliament utilitzat per fer comparacions sobre la incidència de la mortalitat en diferents poblacions i, atenent a això, sobre les condicions de salut i nivell de desenvolupament d’una població.

Als països occidentals, l’esperança de vida ha experimentat notables avenços en l’últim segle, i s’ha aconseguit amb disminucions en la probabilitat de morir a causa de la millora en els nivells de condicions materials de vida i en l’educació, així com a l’accés de la població als serveis sanitaris, els avenços mèdics i tecnològics, la reducció en les taxes de mortalitat infantil i els canvis en els hàbits nutricionals i estils de vida.

En les últimes dècades ha augmentat significativament l’esperança de vida al naixement en homes i dones. A més, en els últims anys, la diferència entre homes i dones en anys d’esperança de vida en néixer i als 65 anys ha disminuït.

L’aspecte clau en l’evolució de les últimes dècades ha estat la millora de les expectatives de vida a les persones d’edat madura i avançada. La reducció sostinguda de la taxa de mortalitat en aquestes edats ha permès que augmenti el nombre d’aquestes persones en el conjunt de la població, encara que és bastant superior el nombre de dones que arriben a una edat avançada.