Les families de la Comunitat Valenciana amb fills en colegis publics es podràn beneficiar a partir del proper curs, de la “web de les families”

412

La conselleria d’educació esta treballant ja en una plataforma online, que porta com a nom “web de les families” que tal i com ha dit la Conselleria d’educació de la Generalitat Valenciana, aquesta web funcionarà a partir del proper curs académic 2015/2016.

Amb aquesta “web de les families” les families de la Comunitat Valenciana podràn tindre acces a tota la informació académica dels seus fills, mitjançant el móvil o cualsevol dispositiu amb acces a internet.

Per ultim queda comentar, que aquesta web permetrà coneixer les notes dels estudiants via online, així com també permetrà als pares veure els horaris escolars, consultar les hores de tutoria i fer nombrosos tràmits per la xarxa en un mateix portal (demanar una tutoria, consoltar les faltes d’assistencia del seu fill i filla…)