L’electricitat consumida per l’Ajuntament de Castelló és 100% verd

462
L’electricitat consumida per l’Ajuntament de Castelló és 100% verd, procedent de fonts renovables, que respecten el medi ambient i eviten les emissions de CO2 i altres gasos contaminants. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència (CNMC) ha certificat el procés de garantia d’origen de l’energia subministrada a l’Administració municipal des del moment de la seva generació fins al de la comercialització.

“L’Ajuntament de Castelló treballa cada dia per fer una ciutat més sostenible i per això fem servir una energia neta en tots els serveis públics”, destaca l’alcaldessa, Amparo Marco. Les oficines municipals, col·legis, escoles infantils, biblioteques, serveis socials, centres culturals, esportius i de gent gran, així com l’enllumenat, funcionen amb energia verda.

Marc indica que l’acreditació expedida per la CNMC dóna compliment al punt 17.28 del Pacte del Grau, l’acord polític que sustenta el Govern local, que instava a “apostar per una diversificació de les fonts i per l’ús d’energies renovables, tant pel estalvi com per l’eficiència energètica, i es tendirà a la contractació d’energia renovable 100% “.

L’empresa que presta el servei de subministrament elèctric a l’Ajuntament de Castelló és Iberdrola, que ha lliurat a l’Ajuntament de Castelló el certificat de garantia d’origen de l’energia contractada. L’Ajuntament de Castelló realitza un consum anual de 25 GWh (gigovatios per hora), que representa un cost de 4,25 milions d’euros per a les arques públiques.

“El Govern municipal reitera la seva voluntat de seguir avançant en matèria ambiental, amb la construcció d’un model de ciutat sostenible i amable amb el medi natural des de totes les regidories”, explica Marco, qui recalca que el Pla General, ara en fase de revisió , serà “decisiu” per orientar les polítiques municipals cap a una major implicació en la lluita de la ciutat contra els efectes del canvi climàtic.

A més, l’alcaldessa recorda que l’Ajuntament de Castelló ha signat el Pacte dels Alcaldes, que té els compromisos de reduir en un 40% els gasos d’efecte hivernacle d’aquí a 2030, promoure l’adopció de mesures per atenuar el canvi climàtic i preparar un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima. Castelló també forma part de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents, formada per 65 ciutats espanyoles, que busca l’intercanvi d’experiències per desenvolupar un model de gestió municipal sostenible per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.