L’edifici principal de l’ajuntament de Castelló compleix 300 anys

104

L’edifici principal de l’Ajuntament de Castelló compleix 300 anys, i ho va a celebrar amb una renovació integral de la seva façana en la qual és d’esperar, que també s’acabi amb l’altra ‘cultura alternativa’ que, com mostra la fotografia, s’acumula en els porxos de l’entrada municipal.