L’Ajuntament de Xilxes ha reforçat els serveis municipals

487

L’Ajuntament de Xilxes ha reforçat els serveis municipals amb una plantilla de 9 operaris més que permetrà afrontar les necessitats pròpies dels mesos d’estiu.

Aquesta ampliació de personal de la Regidoria de Serveis Municipals s’ha dedicat a les tasques de neteja i manteniment d’edificis públics i platges, així com a la neteja viària del municipi, de manera que amb aquestes incorporacions la plantilla de serveis municipals suma 16 operaris.

Aquestes 9 persones han accedit a un lloc de treball a través de les diferents borses d’ocupació municipal creades per la Regidoria d’Ocupació i Contractació. 4 operaris han accedit a través de la borsa d’edificis i platges, un pertany a la borsa de peó paleta, un altre a la bossa de tractorista, i els tres restants a la bossa de neteja viària, de manera que durant l’estiu es dediquen 5 persones a aquest últim servei.

L’augment considerable de població i l’ampliació de serveis durant l’època estival ha motivat aquestes noves incorporacions. Durant l’any 2016, l’Ajuntament ha realitzat un total de 104 contractacions a través de les diferents convocatòries municipals amb l’objectiu d’oferir oportunitats als veïns aturats i cobrir les necessitats del municipi durant les diferents èpoques de l’any.