L’ajuntament de Vil-real constitueix una comisió técnica específica per al pla de transparencia municipal

391

L’ajuntament de Vila-real continua profundizant en el pla de transparencia municipal, amb la constitució d’una comisió técnica específica.

Aquesta comisió esta integrada per la junta d’administració electrónica i segiretat de la informació i sirà encarregada de velar per el compliment de la normativa en materia de transparencia i desenvolipament d’accions que puguin permetre, millorar els index de transparencia municipal.

Per concloure queda comentar, que actualment l’ajuntament de Vila-real esta recaban les impresions i sugerencia de la ciutadania, mitjançant un cuestionari que es pot trobar de manera on-line en el portal municipal de transparencia.