L’ajuntament de Peñiscola ha aprovat alegar al Pativel nomes amb els vots del PP

492
????????????????
En sessió extraordinària, l’Ajuntament de Peníscola ha aprovat al·legar al “pla contra la costa” que impulsa la Generalitat Valenciana, dins el termini previst per l’administració autonòmica, que finalitza demà.

Amb l’abstenció del grup municipal socialista i el vot en contra del representant de l’agrupació d’electors de la Roca i un dels seus exregidors, actualment regidor no adscrit a grup, la votació ha sortit endavant i es donarà trasllat de les al·legacions motivades en els informes dels tècnics municipals a la Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Peníscola i portaveu de l’equip de govern, Romualdo Forner, ha valorat la segona exposició pública del PATIVEL com “express, per així cobrir l’expedient que hi ha hagut un període de participació pública, una exposició de vint dies que difícilment permetrà que la ciutadania en general tingui el temps suficient per poder al·legar “.

“Tot i la pressa en el procediment”, Forner ha argumentat la proposta d’al·legacions de l’executiu enlletgint a la Generalitat Valenciana “la seva discriminació al municipi de Peníscola” pel que fa a la catalogació de la zona sud litoral del municipi en el pla que impulsa.

El PATIVEL, “cataloga fins als 2000 metres des de la línia de costa a la zona del Pla de Pitxells com a zona tipus 1, el que suposa una major restricció d’usos d’aquest tram, contradient la pròpia filosofia del pla que cataloga amb aquest nivell d’ restricció en els altres localitats els terrenys que estan a tot just 500 metres “.

Precisament l’àmbit sobre el qual es proposa aquesta nova ordenació territorial és un àmbit que en el Pla d’Ordenació del Territori de la Serra d’Irta ja apareixia com a sòl d’expansió urbana, ha explicat, i és que en tots els municipis excepte Peníscola i Benitatxell la cartografia assenyala sòls de tipus 1 fins als primers 500 metres des de la ribera de mar i de tipus 2 en els sòls d’entre els 500 i 1.000 metres des de la ribera de mar.

Cal assenyalar que en funció del tipus de sòl són notablement diferents dels usos i possibles activitats a desenvolupar. En els sòls de tipus 1 no es permet urbanitzar ni construir noves edificacions, amb l’excepció d’aquelles dotacions públiques que requereixin necessàriament la proximitat al mar.

En canvi, en els sòls de tipus 2 es permeten tots els usos del tipus 1 i més permeten campaments turístics, usos esportius a l’aire lliure i hotels de petita dimensió en ambient rural.

Així doncs, “resulten molt interessants el usos proposats per als sòls de tipus 2, però a Peníscola no es planteja aquesta possibilitat perquè tot el sòl afectat ve definit com a sòl de tipus 1 en aquesta zona”.

En el ple s’han debatut les “al·legacions en defensa d’aquests usos i activitats en determinades franges entre els 500 i 1000 metres des de la ribera de la mar, reivindicant igualtat de tracte respecte a altres municipis costaners” segons ha detallat el mateix Forner.

Des de l’Ajuntament “al·leguem la necessitat de cohesionar el territori mitjançant fórmules de vertebració que articulin un model que permeti la consolidació de la via verda del litoral, que respecti els connectors ecològics, i que permeti també mecanismes urbanístics de gestió per aconseguir els terrenys necessaris per a ampliar els vials de xarxa primària que cohesionin les àrees urbanes de Font Nova, Capblanc i RacóCalent, em refereixo al camí de la Capelleta i el camí que circumval·la Pitxells al mar arribant a Capblanc i alliberant al camí del Pebret de pressió de vehicles perquè aquest espai pugui formar part de la via verda litoral “.