L’ajuntament de Peñiscola abunda en la transparencia en gestió urbanistica

70

La regidoria d’Urbanisme de Peníscola ha convocat, per tercera vegada, des que es creés el març d’aquest any, la Comissió Especial d’Urbanisme amb la finalitat de donar la màxima informació en relació al procés de tramitació del PGOU de Peníscola i altres procediments relacionats amb la gestió urbanística en la localitat.

Aquesta està constituïda per l’alcalde, els portaveus de tots els grups polítics, els regidors no adscrits i els tècnics de la unitat de gestió urbanística, tècnic d’administració general i arquitecte. A la primera reunió va quedar constituïda la comissió i es va establir un calendari de reunions amb una programació d’assumptes a tractar.

Fins a la data, s’ha donat compte del procés de contractació de l’equip redactor del PGOU, dels informes en relació al Concert Previ realitzat amb la Conselleria, la comparativa entre el PGOU en vigor i la proposta del PGOU que al seu dia es va aprovar provisionalment , el document de Criteris i Objectius i en aquesta última reunió s’ha informat als presents sobre el document que va servir de base per a la primera exposició pública.

Aquesta comissió “pretén que els membres de l’actual corporació coneguin detaadamente totes les qüestions en relació a la tramitació del PGOU, així com del nivell de participació ciutadana que s’ha produït durant la tramitació i al mateix temps retre comptes de qualsevol assumpte en relació amb la gestió urbanística dels últims anys, traslladant als grups de tots els informes, actes i fins i tot sentències judicials han sol·licitat els seus membres i que formen part dels expedients “ha explicat el regidor de l’àrea i portaveu del govern municipal, Romualdo Forner.

Tant l’alcalde com el regidor d’Urbanisme han constatat durant la trobada “que l’equip de govern practica el diàleg, la total transparència, va fomentar i fomenta la participació i la recerca de consens com a eines per elaborar el nou PGOU” tal com ha detallat l’edil.

Aquesta comissió informativa ha posat també sobre la taula “el funcionament i convocatòries de les meses de participació ciutadanes celebrades ja i que va liderar aquest equip de govern per consensuar un PGOU que únicament va tenir dos vots en contra d’un total de 13 edils, en la seva aprovació provisional “explicava el regidor.

La redacció de l’actual PGOU va ser contractada, recordava, per un alcalde en funcions, Rafael Serrat, primer socialista, després independent i que en l’última legislatura va ser regidor per Esquerra Unida, actualment integrada en l’agrupació d’electors La Roca.