L’ajuntament de L’Alcora millora les instal.lacions del pavelló poliesportiu

519
El pavelló poliesportiu municipal de l’Alcora ha estat objecte de diferents actuacions de millora amb l’objectiu d’adequar les seves instal·lacions a la normativa vigent, i d’aquesta manera, poder obtenir la llicència d’obertura, de la qual no tenia fins ara.

D’una banda, s’ha ampliat l’amplada del passadís de circulació de les grades per poder evacuar els espectadors en condicions de seguretat.

Així mateix, s’ha substituït la barana de separació del passadís per una metàl·lica amb draps envidrats transparents.

Una altra de les actuacions escomeses ha consistit en la instal·lació de mesures de protecció contra incendi (boques d’incendi equipades i detectors d’incendis).

També s’han substituït els vidres de la façana, que es trobaven amb un alt grau de deteriorament, per vidres fixos i vidres abatibles amb accionador per motor elèctric, de manera que s’assegura una correcta i automàtica ventilació del pavelló.

A més, s’ha reforçat la ventilació amb dos ventiladors de gran cabal, s’ha instal·lat un parallamps, s’ha dotat de cablejat per a internet la zona d’oficines, s’han adequat les portes d’accés a la cantina, al gimnàs i als magatzems i es s’ha pavimentat amb ceràmica l’oficina del pavelló.

El projecte, finançat entre l’Ajuntament de l’Alcora i la Diputació de Castelló, a través dels PPOIS de 2016, ascendeix a 120.000 €.

La regidora d’Esports, Anna Huguet, ha ressaltat la importància de dur a terme totes aquestes actuacions, necessàries per a l’obtenció de la llicència d’obertura. Cal destacar que “amb aquest projecte s’ha millorat considerablement la seguretat al pavelló”.

Condicionament i pintura

D’altra banda, cinc treballadors de la brigada d’ocupació social de l’Ajuntament estan en l’actualitat duent a terme el condicionament i pintura de les parets del poliesportiu.

Per la seva banda, la regidora d’Ocupació, Núria Sánchez, ha destacat la “gran tasca” que estan realitzant els treballadors de la brigada d’ocupació, “executant projectes d’interès per al nostre municipi amb uns resultats més que satisfactoris”.