L’ajuntament de la Vall d’Uixó aprovarà en ple, dues ordenançes de transparencia i accés a la informació municipal

519
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó aprovarà en el ple del pròxim 30 de març, dues ordenances que tenen com a finalitat la transparència i l’accés dels vallers a la informació municipal. 

De fet, segons destaca Oscar Clavell (Alcalde de la Vall d’Uixó) “en l’anterior legislatura, sent alcaldessa Isabel Bonig, es va crear la web municipal en què es publiquen els documents d’interès per als ciutadans i fins i tot jo mateix vaig penjar la meva nòmina en el tauler d’anuncis de l’ajuntament “. 

Ara, “fem un pas més cap a la transparència i les bones pràctiques en l’administració local amb l’ordenança electrònica i l’ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern perquè no hi ha res a amagar, perquè la nostra gestió és neta i clara” . 

Així mateix, Clavell ha destacat que des del primer minut de la legislatura han estat constants les reunions i contactes amb les associacions de veïns, de jubilats, festives, culturals, socials o esportives que han marcat la línia de treball fent arribar al govern local les queixes i suggeriments. “Són els ciutadans els que, a través de les associacions oa títol individual, ens han de marcar les prioritats o línies d’actuació per al bon govern”. 

“Aquest equip de govern sempre ha mantingut una postura oberta, de diàleg i negociació amb tots els vallers de forma individual o col·lectiva perquè les seves aportacions sempre són positives”, ha afegit Clavell, que ha indicat que “això és qüestió de tots per millorar i fer de la Vall d’Uixó la ciutat perfecta en la qual viure “. 

Amb aquestes dues ordenances, ha explicat l’alcalde de la Vall d’Uixó, “anem a garantir la proximitat dels vallers a l’ajuntament com a administració pública més pròxima”. 

Així, l’ordenança municipal de transparència, accés a la informació i bon govern té com a objectiu portar a la pràctica real el dret que tenen tots els ciutadans a la informació veraç ia participar en els assumptes públics. “Aquesta ordenança -ha comentat Clavell- ve regulada per la Llei 27/2013 i 19/2013 de Transparència, accés a la informació i bon govern que regulen el govern obert i que va aprovar el Govern de Mariano Rajoy, amb la primera llei de transparència “. 

L’alcalde ha apuntat que amb aquesta ordenança “assumim dos tipus d’obligacions, publicar activament la informació i respondre davant la petició d’accés concret dels ciutadans”. 

D’altra banda, l’Ajuntament aprovarà l’ordenança electrònica. “En els últims anys s’ha produït una irrupció de noves tecnologies aplicables a la informació ia les telecomunicacions que han comportat en l’àmbit de les administracions públiques que es reconegui la necessitat d’incorporar aquestes tecnologies al funcionament quotidià de les mateixes”. Aquesta ordenança té per objecte la implantació i la utilització de les tecnologies de l’administració electrònica en l’activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques, així com en les relacions dels ciutadans.