L’ajuntament de Castelló implementarà un ambiciós observatori de dades socioeconòmiques

99

L’Ajuntament de Castelló, a través de la regidoria de Modernització, implementarà un ambiciós observatori de dades socioeconòmiques (government data analytics) per dotar la institució d’un gran contenidor d’informació social i econòmica de rellevància que permetrà fer seguiment de la situació de la població .

El sistema començarà els treballs centrat en l’estudi de la situació socioeconòmica de la població amb l’objectiu de determinar l’espectre demogràfic i la situació geogràfica més castigats per la crisi. Les dades obtingudes en base a paràmetres tangibles seran treballats pels Agents de Desenvolupament Local, que podran crear eines adaptades a la radiografia generada i aplicar polítiques actives d’ocupació. L’edil de l’àrea de Modernització, Ignasi Garcia, ha explicat que “el sistema és en realitat l’arquitectura bàsica que, a poc a poc, ens permetrà obtenir informació actualitzada i totalment fiable de tot allò que passa a la ciutat: des del barri on hi ha més taxa d’atur fins a la gràfica més real de les franges d’edat i el gènere més afectat per la situació “.

Combatre activament les conseqüències de la manca d’ocupació serà el primer objectiu d’aquest sistema, però no l’únic. Posteriorment, l’observatori s’anirà centrant en obtenir indicadors d’altres àmbits com ho poden ser la mobilitat, la climatologia, l’impacte de les activitats de les empreses i administracions o el seguiment de tot tipus de fenòmens socials, ambientals, econòmics i demogràfics. En aquest sentit, segons Garcia, “si sabem, amb dades tangibles a la mà, que en un determinat barri de Castelló hi ha major taxa d’atur, podrem centrar enllà dels esforços per dur a terme polítiques actives d’ocupació i anar actualitzant la web de transparència en base a dades actuals “. Pel que fa a altres àmbits d’actuació, el regidor ha fet referència a la capacitat que aconseguirà l’Ajuntament per gestionar i promoure actuacions en base a indicadors fiables.

“De la mateixa manera, quan el sistema pugui treballar amb indicadors ambientals podrem predir els efectes que, per exemple, poden tenir en el nostre entorn períodes perllongats de sequera o d’elevades temperatures. Sovint, aquests períodes impliquen riscos associats com a plagues i, tenint l’eina per conèixer la causa i la conseqüència, podrem actuar amb previsió “, ha assegurat. Garcia ha ampliat l’àmbit d’actuació d’aquest gran sistema a aspectes com la mobilitat, amb l’objectiu de determinar les zones més problemàtiques de la ciutat i poder analitzar les situacions aplicables.

L’inici de l’expedient per contractar aquest observatori s’ha tramitat aquest divendres durant la junta de govern, que ha abordat diverses qüestions. Entre d’altres, la portaveu del govern, Verònica Ruiz, ha informat de l’aprovació de dues llicències urbanístiques a BP Oil per ampliar un magatzem al polígon industrial El Serrallo i per ampliar un centre de transformació, també en el mateix polígon. També s’ha adjudicat al contracte a l’empresa encarregada de dur a terme els desguassos dels vehicles que queden abandonats a la via pública. L’última adjudicació correspon a l’empresa que es farà càrrec de la prestació del servei d’execució subsidiària de les obres per demolir edificacions en situació de ruïna. L’import d’aquest últim contracte és de 99.793 euros més IVA.