L’ajuntament de Castelló eleva a 900.000 euros les prestacions en emergencia social de gener a març de 2017

496

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Castelló ha intensificat les prestacions concedides en matèria d’emergència social situant gairebé en 900.00 euros la quantia de les prestacions concedides durant el primer trimestre del 2017, fet que acosta al 40% el nivell d’execució del pressupost contemplat per a aquest any.

El nombre d’ajudes assignades ha passat de 1.724 a 2.366 atenent a la comparativa de prestacions atorgades durant el primer trimestre dels anys 2015, 2016 i 2017, mentre que el valor econòmic de les mateixes ha passat dels 570.000 als 868.000 euros en el mateix període de temps.

El regidor delegat de l’àrea, José Luis López, explica que “les raons d’aquest creixement van lligades a un empobriment general de la població, és a dir, cada vegada hi ha més treballadors pobres que amb els sous que s’estan cobrant no arriben a poder cobrir algunes de les necessitats més bàsiques “.

Parlem d’alimentació i higiene, menjador escolar per als fills, lloguer d’habitatge i un creixement notable en el pagament de deutes de subministrament d’aigua, gas i electricitat, el que ha vingut a denominar-se pobresa energètica. Precisament aquesta última, la pobresa energètica, aglutina les prestacions que més creixen des de Serveis Socials, unes ajudes que encara no s’abordava el 2015 i que ha anat avançant a gran velocitat a partir de la seva implantació el 2016.

López ha indicat que “és aquest any quan vam començar a cobrir deutes per impagaments en subministraments de llum, aigua i gas, i fins i tot hem assumit l’adaptació d’instal·lacions per donar cobertura a famílies sense proveïment quan els ingressos per unitat familiar no permeten fer front a necessitats de caràcter bàsic i urgent “.

Però, quins requisits s’han de complir perquè una família empadronada pugui ser receptora d’aquestes prestacions destinades a cobrir necessitats de caràcter bàsic i urgent. Hi ha un perfil comú que és tenir uns ingressos per persona inferiors a 532 euros bruts al mes. Per sota d’aquí qualsevol castellonenc pot tenir la protecció de l’administració local.