L’ajuntament de Cabanes inicia els tràmits de recuperació de l’aljub com a obra arquitectònica

110

Des de la regidoria de Patrimoni s’ha iniciat els tràmits per a fer possible la recuperació per posar en valor l’aljub ( conegut popularment al poble com el del camí d’Orpesa o de Miravet), una de les obres d’arquitectura de l’aigua més emblemàtiques del terme municipal.

Aquest aljub, ubicat just al costat de l’antic camí de la Fusta, el camí asfaltat que connectava Cabanes amb Orpesa fins abans de la construcció del nou vial, era un dels pous comunals més importants del terme municipal, un terme on cal recordar la ramaderia ha estat històricament un dels seus motors econòmics. Entre l’antic camí, i el riu Xinxilla, just en l’encreuament d’aquest camí amb els que partien cap al Broseral i el Pla de Climent, perd el seu origen en segles i segles passats, sense tindre clara una datació, que alguns vinculen directament amb l’ocupació del castell de Miravet.

Bon part de la importància històrica d’aquest Aljub la podeu llegir en el magnífic llibre ” La Ribera, una terra vora el mar” de Josep-Vicenç Mestre, d’on hem extret les fotografies de l’interior i de com estava abans del seu complet abandonament ( llibre que us recomanem, i que podeu adquirir directament a l’ajuntament).

Ara, per estar en una zona que podria afectar a via pecuària, s’ha demanat autorització prèvia ( a mode de comunicació més que de permís) per evitar qualsevol problema, a la Conselleria d’Agricultura que és qui té competències. Tant prompte la Conselleria done el vist i plau, la intenció de l’ajuntament és poder netejar l’entorn d’aquest indret. Es tracta d’una actuació ràpida, senzilla, que no generarà cap cost extraordinari, però que demostra com d’abandonat tenia el PP el patrimoni municipal.

Fa més de cinc anys es va presentar per part dels grups que ara estem en el govern una moció exigint a l’equip de govern apostar per la recuperació de tota l’arquitectura de l’aigua deixada perdre pel terme municipal ( pous comunals, aljubs, abeuradors, sèquies històriques, cocós…etc . Es va votar a favor, però com en tantes coses, no es va fer res.

Ara, es pretén recuperar aquest aljub, i que siga un atractiu més com element històric i etnològic. De fet, també hem demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que acredite tots els pous comunals del terme municipal, i la llista fet és prou extensa.

Cabanes inicia los trámites para recuperar el Aljibe dejado perder durante el mandato del PP

Desde la concejalía de Patrimonio se ha iniciado los trámites para hacer posible la recuperación para poner en valor el aljibe ( conocido popularmente en pueblo como el del camino de Orpesa o de Miravet), una de las obras de arquitectura del agua más emblemáticas del término municipal.

Este aljibe, ubicado justo junto al antiguo camí de la Fusta, el camino asfaltado que conectaba Cabanes con Orpesa hasta antes de la construcción del nuevo vial, era uno de los pozos comunales más importantes del término municipal, un término donde hay que recordar la ganadería ha sido históricamente uno de sus motores económicos. Entre el antiguo camino, y el río Xinxilla, justo en el cruce de este camino con los que partían hacia el Broseral y el Pla de Climent, pierde su origen en siglos y siglos pasados, sin tener clara una datación, que algunos vinculan directamente con la ocupación del castillo de Miravet.

Buena parte de la importancia histórica de este Aljibe la podéis leer en el magnífico libro ” La Ribera, una terra vora el mar” de Josep-Vicenç Mestre, de dónde hemos sacado las fotografías del interior y de cómo estaba antes de su completo abandono ( libro que os recomendamos, y que podéis adquirir directamente al ayuntamiento).

Ahora, por estar en una zona que podría afectar a vía pecuaria, se ha pedido autorización previa ( a modo de comunicación, más que de permiso) para evitar cualquier problema, a la Consellería de Agricultura que es quien tiene competencias. Tan pronto la Consellería de el visto bueno, la intención del ayuntamiento es poder limpiar el entorno de este lugar. Se trata de una actuación rápida, sencilla, que no generará ningún coste extraordinario, pero que demuestra como de abandonado tenía el PP el patrimonio municipal.

Hace más de cinco años se presentó por parte de los grupos que ahora estamos en el gobierno una moción exigiendo al equipo de gobierno apostar por la recuperación de toda la arquitectura del agua dejada perder por el término municipal ( pozos comunales, aljibes, bebederos, acequias históricas, cocós…etc . Se votó a favor, pero como en tantas cosas, no se hizo nada.

Ahora, se pretende recuperar este aljibe, y que sea un atractivo más como elemento histórico y etnológico. De hecho, también hemos pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar que acredito todos los pozos comunales del término municipal, y la lista hecho es bastante extensa.