L’ajuntament de Benicarló millora l’accessibilitat a les instal.lacions de la unitat de respit per malalts d’alzheimer i Ateneu

582
L’Ajuntament de Benicarló ha millorat notablement l’accessibilitat a les instal·lacions de la Unitat de Respir per a malalts d’alzheimer i Ateneu de Benicarló, ubicades a l’antiga Escola de la Mar Irta. També s’han millorat els lavabos, on s’ha incorporat una dutxa adaptada.

La millora de l’accessibilitat a les instal·lacions de l’antiga Escola de la Mar Irta ja és una realitat. Els usuaris de la Unitat de Respir per a persones malaltes d’alzheimer, gestionada per AFA Benicarló, i del programa d’atenció per a persones afectades per dany cerebral sobrevingut, gestionat per Ateneu Castelló, ja poden accedir al centre a través d’una rampa que evita les escales i facilita la seva mobilitat. Els treballs, fruit d’una demanda dels familiars dels usuaris, s’han executat per un total de 7.182 euros a través de l’empresa Beniconst Urbana SL.

A manera de conclusió, queda ciomentar, que també s’han eliminat les barreres arquitectòniques interiors i d’accés, també s’han adaptat i redistribuït els lavabos, i s’ha incorporat una dutxa adaptada per donar un millor servei a les persones beneficiàries de la Unitat de Respir i de Ateneu.