L’ajuntament d’Alcalà-Alcossebre es planteja la presentació d’al·legacións al projecte PAVITEL

280

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre estudien ja la possible presentació d’al•legacions al Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (PATIVEL) de la Generalitat Valenciana, publicat avui en el DOCV. La normativa del PATIVEL converteix en no urbanitzables els sòls considerats com a urbanitzables en el Pla General d’Ordenació Urbana local, a la zona de Capicorb, des del límit amb Torreblanca fins al campament Jaume I, aplicant la classificació més restrictiva: sòl no urbanitzable de protecció litoral 1, que prohibeix expressament la construcció de qualsevol tipus d’edificació, així com càmpings o fins i tot cultius en hivernacles. Només permet la rehabilitació d’edificis existents sempre que s’utilitzen com a habitatge o allotjament turístic, condicionats a un estudi d’integració paisatgística i que es minimitze el seu impacte ambiental amb execució, per exemple del clavegueram.

Dins de la zona afectada, el PATIVEL delimita un espai com a sòl no urbanitzable 2 -entre els 500 i 1.000 metres del litoral- en el qual sí es permeten dotacions públiques, usos esportius i recreatius a l’aire lliure, usos hotelers amb un màxim de dos altures i càmpings, sempre que es complisquen els condicionants que imposa el propi pla, tot i que es tracta d’una zona que, a primera vista, comprendria tan sols una cinquena part del total de 1.248.803 metres quadrats que queden com a no urbanitzables a la zona de Capicorb. El PATIVEL també considera sòl no urbanitzable de protecció litoral 1 la zona confrontant a la Serra d’Irta, ja considerada com a no urbanitzable i protegida per la normativa urbanística local.

El regidor d’Urbanisme, José Colom -que va estar present a la presentació del pla, a càrrec de la Conselleria de Territori i Habitatge, el passat dimecres- ha indicat que “tal com s’ha vingut defensant des del consistori, això suposa que, en una amplíssima extensió del nostre terme municipal, no es podran desenvolupar plans urbanístics, ni construir nous hotels ni urbanitzacions ni tan sols de baixa densitat i de poques altures, com sol•licitem des de l’Ajuntament, el que pot suposar un perjudici per al desenvolupament econòmic i turístic del nostre municipi “. La postura de l’Ajuntament es basa en el fet que “no ens oposem a la protecció del litoral que planteja el pla ja que sempre hem apostat pel respecte al medi ambient, com ho demostra que no tenim edificacions amb alçades en tota la nostra franja litoral. Per això, pensem que no ens poden ficar en el mateix sac que a municipis que no han tingut una acció tan respectuosa amb el medi ambient”, explicava el regidor d’Urbanisme.

Aquesta situació i les conseqüències que puga tenir per al sector empresarial ja s’ha exposat en una reunió mantinguda aquest matí amb empresaris locals. L’edil ha assenyalat que “estan preocupats davant la possible influència negativa que pot suposar un excés de zel de la Generalitat Valenciana a l’hora de protegir la zona, per això els tindrem informats en tot moment i els farem partícips de tots els passos que donem des de l’Ajuntament”.

Declaració responsable

D’altra banda, la Regidoria d’Urbanisme ha celebrat una altra reunió amb empresaris de la construcció i administradors de finques per explicar-los la repercussió de la propera aplicació de la nova ordenança sobre declaració responsable, que agilitzarà els tràmits a l’hora de sol•licitar noves llicències d’obres .