L’ajuntament d’Alcalà-Alcossebre donarà llum verda al seu nou pla local de prevenció d’incendis

75

L’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre es marca com a objectiu donar llum verda en breu al nou Pla Local de Prevenció d’Incendis, que té com a objectiu establir les mesures de prevenció per evitar incendis, en defensa de la massa forestal, els béns i les persones. El text del Pla ja s’ha facilitat a tots els grups municipals, per al seu estudi i, després de la seva aprovació en ple, s’ha de presentar davant la Conselleria de Medi Ambient, perquè la Generalitat Valenciana puga donar el seu vistiplau. L’Alcalde Francisco Juan ha assenyalat que “ja que el mateix Pla proposa una vigència de 10 anys cal que hi hagi un consens clar per part de tots els grups municipals per aprovar-lo”.

El pla aborda, com a línies fonamentals, conèixer i quantificar la dimensió del problema que suposaria que es declarés un incendi forestal al terme municipal, conèixer les causes i factors de risc, dissenyar accions encaminades a la prevenció, afavorir conductes de menor risc i valorar la vigilància forestal.

El Pla qualifica d ‘ “extrem” el risc estadístic d’incendis al municipi, analitzant dades estadístiques sobre incendis declarats en anteriors anualitats. Com a riscos potencials es tenen en compte la concentració de població urbana en àrees forestals, les urbanitzacions i zones d’esbarjo -sobretot a la zona de Marcolina, propera al Parc Natural de la Serra d’IRTA i les característiques topogràfiques del terme municipal. Com a propostes a adoptar a mig termini, el Pla proposa redactar plans d’autoprotecció a les urbanitzacions amb més risc així com contemplar la redacció d’una ordenança municipal i implantar convenis de custòdia per a la instal·lació d’horts cultivats en zones abandonades de massa forestal.

La conscienciació de la població és fonamental per evitar els incendis per la qual cosa es preveuen diferents campanyes enfocades a sensibilitzar la ciutadania respecte a l’ús del foc a la muntanya, tant a la població urbana com els agricultors, escolars, etc. Així com campanyes informatives per instruir sobre com actuar en el cas que es declari un foc. El Pla també proposa, com a mesures a desenvolupar, l’adopció d’acords i convenis amb propietaris per al manteniment de parcel·les privades; la neteja i manteniment de parcel·les forestals municipals i la instal·lació de nova senyalització, una qüestió que es durà a terme durant els propers mesos, ja que està prevista en el pressupost municipal de 2017. Un cop aprovat el Pla, l’Ajuntament podrà sol·licitar permís per realitzar accions de desbrossament i neteja i creació de tallafocs prop de nuclis poblats.

El regidor d’Urbanisme, José Colom, ha assenyalat que “és important posar totes les mesures per prevenir o combatre el foc i aquest Pla ens servirà per protegir tant àrees habitades com el mateix Parc Natural, localitzat en el nostre terme municipal”.