La UJI es consolida com centre excelent en investigació

664

El Rànquing CYD 2017 realitzat per la Fundació Coneixement i Desenvolupament mostra el lideratge de la Universitat Jaume I un any més en l’àmbit de la investigació, aconseguint la qualificació de centre d’alt rendiment en indicadors com les publicacions per professor, l’elevada citació de les seves publicacions, la producció artística o el nombre de postdoctorats. L’UJI també destaca pel que fa a la transferència de coneixement a través de spin-offs, les publicacions internacionals o per ser un centre atractiu per a alumnat de grau i màster d’altres comunitats autònomes

En la dimensió de ‘Investigació’, l’UJI millora els seus resultats i passa a situar-se com a centre d’alt rendiment en vuit dels deu indicadors establerts i amb una posició intermèdia en els altres dos. D’aquesta manera, la Universitat Jaume I destaca en indicadors com els fons externs per a investigació liquidats, publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, publicacions interdisciplinàries, producció artística, postdoctorats i professorat funcionari sense trams. A més, se situa com a grup intermedi en la captació de recursos externs per a investigació i en la mitjana dels trams d’investigació obtinguts pel personal docent i investigador.

A ‘Ensenyament i aprenentatge’ la Jaume I millora els seus resultats respecte a 2016 i aconsegueix destacar en dos dels sis indicadors i posicionar-se com grup intermedi en els altres quatre. En concret, obté un rendiment alt en la captació d’alumnat d’altres comunitats, tant de grau com de màster.

A més, el posicionament de l’UJI també millora en l’àmbit de ‘Transferència del coneixement’ amb alt rendiment en el nombre de spin-offs i un rendiment intermedi en fons privats, patents concedides per professor, publicacions citades en patents i ingressos per llicències.

Pel que fa a la ‘Orientació internacional’, la Jaume I ocupa una posició destacada en publicacions internacionals i en el grup intermedi pel que fa a titulacions de grau i màster en idioma estranger i a professorat estranger. En la dimensió de ‘Contribució al desenvolupament’, la Universitat ocupa una posició intermèdia en pràctiques en empreses de la regió i fons d’investigació regionals.

Finalment, el rànquing destaca a sis titulacions de grau de l’UJI tenint en compte aquestes cinc dimensions i els seus indicadors corresponents i en base als àmbits en els quals ha participat. Es tracta dels graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Administració d’empreses, Economia i Enginyeria Química.

El Rànquing CYD és un rànquing multidimensional, que ofereix indicadors per mesurar i comparar el rendiment de les universitats en les seves diferents àrees d’activitats. El rànquing fa servir indicadors institucionals no per establir quina és la millor universitat, sinó per oferir una visió de la diversitat dels perfils universitaris. D’aquesta manera, la Fundació CYD no elabora un rànquing en forma de taules, determinant quina universitat està en el primer, segon o tercer lloc, ni per institució, àmbit, dimensió o indicador. El Rànquing CYD es desenvolupa en paral·lel amb U-Multirank, rànquing internacional promogut per la Comissió Europea, per al qual la Fundació CYD és el seu interlocutor a Espanya, i amb el qual comparteix objectius i metodologia.